Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1 - Vest și Sud-Muntenia

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):
  • Județ.
 • Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:
  • județ(e) - municipiu(i) / oraș(e) / comună(e);
  • județ-județ (două sau mai multe).

Atenție! Solicitanții trebuie să fie din regiunile Vest sau Sud-Muntenia!

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Principalele tipuri de acțiuni sprijinite:

 • modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene / trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
 • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea / realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
 • construirea / modernizarea / reabilitarea de pasaje / noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni:

 • construirea / modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean / traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public pe traseul drumului județean;
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (construire / modernizare trasee pietonale și piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
 • realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară (FEDR+BS)

Regiunea Vest 37.720.345,41 Euro, respectiv 175.682.508,76 lei la cursul Inforeuro aferent lunii martie 2018 de 4.6575 lei/euro
Regiunea Sud-Muntenia 72.022.508,04 Euro, respectiv 335.444.831,17 lei la cursul Imforeuro aferent lunii martie 2018 de 4.6575 lei/euro

Valoare minimă eligibilă este de 1 milion de Euro.

Valoarea maximă eligibilă, corelată cu alocarea, este de 50 milioane de Euro pentru regiunea Sud Muntenia, respectiv 38.5 milioane de Euro pentru regiunea Vest.

Rata de cofinanțare:

 • maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Alte informații specifice

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.  Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selectie obținând punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, în limita alocării regiunii,conform principiului „primul depus, primul evaluat”.

Investițiile vizează modernizarea sau reabilitarea pentru imbunătățirea parametrilor relevanți, a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

30 martie 2018 - 02 octombrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021