Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 12.1 - Asistență tehnică

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiective specfice

OS 12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional

OS 12.2 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii acestui apel de proiecte sunt organismele intermediare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul cererilor de finanțare pe care le vor depune, OI/ADR vor avea în vedere introducerea și descrierea următorului set de activități minimale:

 • Activitatea 1: Realizarea atribuțiilor delegate prin acordul cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare, în perioada 2018-2020
  • Subactivitatea 1: Asigurarea salarizării personalului implicat în realizarea atribuțiilor delegate;
  • Subactivitatea 2: Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR/OI pentru realizarea atribuțiilor delegate;
  • Subactivitatea 3: Asigurarea serviciilor necesare realizării atribuțiilor delegate;
  • Subactivitatea 4: Asigurarea bazei materiale necesare realizării atribuțiilor delegate;
  • Suactivitatea 5: Asigurarea funcționării Organismului Intermediar în vederea realizării atribuțiilor delegate.

Organismele intermediare vor depune cereri de finanțare pentru activitățile aferente ambelor obiective specifice ale axei prioritare. Cererile de finanțare vor include toate activitățile derulate de organismele intermediare în vederea implementării POR 2014-2020, până la data de 31.12.2019, conform atribuțiilor delegate prin acordul-cadru de delegare, în conformitate cu obligațiile asumate prin intermediul acestuia.

Alocare financiară

În cadrul POR 2014-2020, Axei Prioritare 12 - Asistență Tehnică îi sunt alocate 321.276.594 Euro din care:

 • 160.638.297 Euro (FEDR);
 • 160.638.297 Euro  (bugetul de stat).

Alocarea financiară este constituită astfel:

Fond Regiune de dezvoltare Sprijin din partea Uniunii Contrapartida națională Finanțare totală Rata de cofinanțare
FEDR Regiuni mai puțin dezvoltate 154.275.531 154.275.531 308.551.062 50%
FEDR Regiunea mai dezvoltată (B-I) 6.362.766 6.362.766 12.725.532 50%
TOTAL   160.638.297  160.638.297  321.276.594  

Conform POR, alocarea la nivel de axă prioritară este împărțită în echivalentul a 94,24% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, respectiv 5,76% pentru regiunea mai dezvoltată. Alocările pentru organismele intermediare din cadrul ADR din regiunile mai puțin dezvoltate au fost calculate pe baza procentului alocat la nivel de program, iar pentru Organismul intermediar din cadrul ADR București-Ilfov s-a stabilit o alocare fixă de 10.000.000 Euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Alte informații specifice

Perioada de implementare a activităților din cadrul proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă este cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2019. Perioada de implementare va putea fi prelungită prin act adițional, cu suplimentarea corespunzătoare a bugetului proiectului, fără a depăși data de 31.12.2023.

Organismele intermediare vor depune o singură cerere de finanțare pentru activitățile aferente ambelor obiective specifice ale Axei Prioritare.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană