Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.C - Iluminat public - Regiuni, BI și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare pot fi:

 • Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, sectoarele Municipiului București precum și Municipiul București, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite acţiuni / activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public, respectiv:

 • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
 • achiziționarea / instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • crearea / extinderea / reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru regiunea mai dezvoltată este de 91.235.118 euro, din care 78.880.000 Euro din FEDR și 12.355.118 Euro finanțare de la bugetul de stat;
 • pentru zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării este de 5.152.941 euro, din care 4.469.388 euro cofinanţare asigurată de FEDR şi 683.553 euro asigurate din bugetul de stat.
Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C BI ITI DD
Alocare în cadrul apelului (euro) 15.108.699 12.822.117 13.581.435 10.328.448 10.155.876 12.364.801 11.924.742 4.949.000 5.152.941
Alocare în cadrul apelului (lei) 70.285.668 59.648.488 63.180.836 48.047.940 47.245.135 57.521.054 55.473.900 23.022.748 23.971.482

Valoare minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro;

Valoare maximă eligibilă a unui proiect: 5.000.000 euro.

Cuantumul cofinanțării:

 • Pentru fiecare din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv zona ITI DD, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%;
 • Pentru regiunea București Ilfov, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS). Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%.

Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiţiile rambursării a maxim 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat.

Cursul valutar folosit pentru este cursul Inforeuro aferent lunii ianuarie 2018, respectiv cursul de 4,652 lei/euro.

Depunerea proiectului

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 februarie 2018 - 18 octombrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021