Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 1.1.C

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM
 • Societate cooperativă

Obiectiv specific

OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Operațiunea C Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu  ITT

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) în parteneriat cu entități de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis IMM-uri care doresc să achiziţioneze rezultate ale transferului tehnologic în domeniile menționate în Anexa 2a la Ghidul solicitantului, rezultate pe care să  le implementeze în domeniul lor de activitate. Aceste domenii sunt:

 • Bioeconomie;
 • Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate;
 • Energie, mediu şi schimbări climatice;
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;
 • Sănătate;
 • Alte domenii identificate la nivel regional.

Finanțarea se va realiza pe baza unui acord de parteneriat între un IMM și un ITT pentru a valida faptul ca prin intermediul investiției se va realiza transferul tehnologic.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea acestui apel de proiecte este echivalentul în lei a 35.778.724 euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C
Alocare FEDR (euro) 5.325.126 4.519.211 4.786.835 3.640.306 3.579.483 4.358.027 4.202.927
Alocare BS (euro) 939.728 797.508 844.736 642.407 631.673 769.064 741.693
Total alocat FEDR+BS (euro) 6.264.854 5.316.719 5.631.571 4.282.713 4.211.156 5.127.091 4.944.620
Total lei 29.093.982 24.690.843 26.153.016 19.888.919 19.556.608 23.810.211 22.962.815

*Cursul valutar este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2017, respectiv 1 euro = 4.6440 lei. 

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil în lunia decembrie 2017.  

Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil în lunia decembrie 2017).

În toate cazurile, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate prin proiect trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Regiuni eligibile: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Sunt eligibile proiectele depuse de către IMM-uri în parteneriat cu ITT, ambele înregistrate sau doar una dintre acestea cu sediul social înregistrat în cadrul regiunii de dezvoltare București-Ilfov, dar ale căror loc de implementare este situat pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe teritoriul României.

Sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte investiţiile realizate atât în mediul urban, cât şi rural.

Forma de constituire a solicitantului este parteneriatul dintre:

 • o societate sau o societate cooperativă;
 • o entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT) constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Atenție! Nu sunt eligibile alte tipuri de parteneriate în cadrul apelului de proiecte.​

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 ianuarie 2018 - 25 august 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 31 octombrie 2020
Ieri, 30 octombrie 2020