Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.A Clădiri rezidențiale - SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
 • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc / scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura și/sau centrale termice pe biomasă etc.;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
 • întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 89.649.561 euro, din care 76.202.127 euro din FEDR și 11.654.443 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro, calculat la cursul inforEuro din luna decembrie 2017, respectiv 4,644 lei/euro;

Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro, calculat la cursul inforEuro din luna decembrie 2017, respectiv 4,644 lei/euro.

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, din care:
  • pentru fiecare din cele 4 regiuni de dezvoltare ale României, parcurse de fluviul Dunărea (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest):
   • rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este maxim 85%, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant şi Asociaţia de proprietari (indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează).

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 ianuarie 2018 - 15 august 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021