Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 10.2 Învățământ profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Condiții beneficiari eligibili

  • Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020;
  • Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
  • Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la primul punct şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul al doilea.

Atenție! Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 Euro

Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii.

Alocarea financiară a apelurilor regionale de proiecte este de 36.703.162,00 Euro, din care 31.550.000,00 Euro cofinanţarea acordată de FEDR. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C BI
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (Euro) 3.349.560,00 2.842.631,00 3.010.969,00 2.289.791,00 2.251.532,00 2.741.245,00 2.643.685,00 5.573.750,00
Din care FEDR, Euro 2.905.231,00 2.465.547,00 2.611.555,00 1.986.043,00 1.952.859,00 2.377.610,00 2.292.992,00 4.550.000,00

În cazul apelului dedicat zonei Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, alocarea este 12.000.000,00 euro, din care 10.408.163,00 euro cofinanţarea acordată de FEDR.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS.

Alte informații specifice

Acest apel, dedicat învățământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții, se adresează:

  • regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est);
  • regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov);
  • ITI Delta Dunării.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2018 - 10 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021