Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 10.1b - Învățământ obligatoriu - Regiuni și ITI DD

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Condiții beneficiari eligibili

  • Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică;
  • Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la primul punct şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul al doilea.

Atenție! Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

Atenţie! Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, NU este eligibil în cadrul acestui apel de proiecte.

Pentru detalii suplimentare consultati Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 Euro.

Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva aveaîn vedereîncadrarea în paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul Infoeuro din luna depunerii.

Alocarea financiară însumată a acestor apeluri de proiecte este de 111.402.941,00 Euro (FEDR+BS). Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

# BI NE SE SM SV V NV C ITI
Total Euro din care 12.250.000 14.034.780 11.910.727 12.616.073 9.594.307 9.434.001 11.485.916 11.077.136 19.000.000
FEDR 10.000.000 12.173.023 10.330.733 10.942.512 8.321.593 8.182.552 9.962.274 9.607.720 16.479.592
BS 2.250.000 1.861.757 1.579.994 1.673.561 1.272.714 1.251.449 1.523.642 1.469.416 2.520.408

Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:

  • Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (autoritatea publică locală / parteneriat).

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului electronic MySMIS.

Alte informații specifice

Acest apel, dedicat învățământului obligatoriu, se adresează:

  • regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est);
  • regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov);
  • ITI Delta Dunării.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2018 - 09 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021