Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 10.1a - Învățământ antepreșcolar și preșcolar - Regiuni și ITI DD

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Condiții beneficiari eligibili

  • Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020;
  • Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate anterior: de exemplu acele entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
  • Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la primul punct şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul al doilea.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

• Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 Euro.

Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv copii încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul Infoeuro din luna depunerii.

Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:

  • Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (autoritatea publică locală / parteneriat).

Alocarea financiară însumată a acestor apeluri de proiecte este de 110.245.477,44 Euro (FEDR+BS). Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

# ITI DD BI NE SE SM SV V NV C
Total Euro din care: 5.800.000,00 18.991.407,75 14.963.007,60 12.698.474,76 13.450.470,57 10.228.852,14 10.057.944,00 12.245.568,19 11.809.752,43
FEDR 5.030.612,24 15.503.190,00 12.978.118,84 11.013.983,21 11.666.224,47 8.871.963,59 8.723.726,94 10.621.156,08 10.243.152,62
BS 769.387,76 3.488.217,75 1.984.888,76 1.684.491,55 1.784.246,10 1.356.888,55 1.334.217,06 1.624.412,11 1.566.599,81

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS.

Alte informații specifice

Acest apel, dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, se adresează:

  • regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Nord-Vest, Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est);
  • regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov);
  • ITI Delta Dunării.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 ianuarie 2018 - 05 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021