Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 10.3

Beneficiari eligibili

 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil pentru acest apel reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate mai jos:

 • Forma de constituire a solicitantului:
  • Instituţii de învăţământ superior de stat cuprinse în Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018;
  • Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire):
   • Dreptul de proprietate publică;
   • Dreptul de administrare;
  • Nu este afectată de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc);
  • Nu este afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate;
  • Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate  cu criteriul de eligibilitate aferent;
  • Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
  • Prin actele de proprietate/ administrare solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013.

Atenție! Pentru investiția propusă, solicitantul trebuie să mențină investiția realizată din contribuția din fonduri FESI pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului

Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 euro

Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei.

Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:

 • Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
 • Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (Instituţia de învăţământ superior de stat).

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanţare se va realiza exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

24 noiembrie 2017 - 24 iulie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021