Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.2 - SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acestui apel de proiecte aferent OS 3.2 pot fi:

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei prioritare 4;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 - apelul dedicat SUERD;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii, eligibile în cadrul O.S. 3.2 - apelul dedicat SUERD, cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe / municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe / municipii eligibile și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele / municipiile / comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituţii publice de interes local (din subordinea UAT orașe / municipii / parteneri eligibili), ce au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului, după caz

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului şi anexele acestuia.

Activităţi eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

 • ​Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători
  • Achiziționarea de troleibuze;
  • Achiziționarea de autobuze:
   • ​Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (CNG);
   • Autobuze alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG);
   • Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor grași (FAME);
   • Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO);
   • Autobuze alimentate cu bioetanol;
   • Autobuze electrice;
   • Autobuze hibride de tip diesel/electric;
   • Autobuze hibride cu celule de combustibil pe bază de hidrogen/electricitate.
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea traseelor de transport public electric;
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea depourilor / autobazelor aferente transportului public urban de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă:
   • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea clădirilor depourilor şi a autobazelor, inclusiv clădirile cu funcție administrativă;
   • Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta depoului / autobazei, inclusiv parcări, rețea de contact pentru troleibuz etc;
   • Crearea / instalarea de stații de alimentare pentru tipurile de autobuzele eligibile prin O.S. 3.2;
   • Achiziționarea / montajul de mașini-unelte și echipamente de diagnostic pentru atelierele interne de reparații;
   • Crearea / modernizarea / reabilitarea instalațiilor automatizate de spălat vehicule de transport public.
  • Construirea și modernizarea stațiilor de transport public urban de călători (troleibuz, autobuz urban);
  • Crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);
  • Construirea / modernizarea / extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători;
  • Configurarea / reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii / modernizării / extinderii benzilor dedicate pentru transportul public de călători, a construirii / extinderii traseelor / pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea / modernizarea / reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere.
 • Investiții destinate transportului electric și nemotorizat:
  • Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibride;
  • Construirea / modernizarea / extinderea pistelor / traseelor pentru biciclete;
  • Crearea / modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”);
  • Construirea / modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale;
  • Instalarea de sisteme de reducere / interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.
 • Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană:
  • Crearea / modernizarea / extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier;
  • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
  • Realizarea parcărilor de tip „park and ride”. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte  este de 55.475.362,00 Euro (FEDR+BS), din care:

 • 48.116.385 Euro FEDR;
 • 7.358.977 Euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 Euro (Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 5 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație mai mică  sau egală cu 20.000  de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

*Cursul valutar este cursul Inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv 1 Euro=4,5915 Lei.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană