Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 11.1 - Cadastru

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 11.1 Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarul acestei priorităţi de investiţii este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific sunt:

 • Înregistrarea sistematică a imobilelor în zonele rurale selectate, prin:
  • efectuarea de servicii de înregistrare sistematică, inclusiv realizarea controlului calității lucrărilor de înregistrare sistematică și derularea campaniei naționale de conștientizare publică;
  • conversia în format digital a documentelor analogice existente în arhivele oficiilor teritoriale;
  • organizarea de sesiuni de instruire personal din cadrul instituțiilor implicate în procesul de înregistrare sistematică, respectiv administrația publică locală și centrală, contractori, etc. inclusiv organizare și logistică precum și realizare de seminare cu reprezentanții autorităților locale, prestatorilor;
  • consolidarea capacităților instituționale și de management a ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie (CNC).
 • Îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a imobilelor prin:
  • consolidarea sectorului IT privind serviciile de înregistrare a imobilelor;
  • arhivarea documentelor analogice existente.
 • Asigurarea managementului proiectului, prin:
  • întărirea capacității de management a proiectului prin contractarea unei unități de management extern;
  • realizarea de studii instituționale;
  • monitorizarea și evaluarea proiectului care include: realizarea sistemului de monitorizare și evaluare, realizarea hărții vulnerabilității și monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile, realizarea a 3 studii socio-economice (la începutul proiectului, la mijlocul implementării și după finalizarea proiectului).

Atenție! În cadrul prezentului apel nu sunt eligibile activităţíle specifice realizate în zonele rurale ale regiunii București-Ilfov!

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 312,89 milioane euro (FEDR+BS) din care 265,96 milioane euro FEDR și 46,93 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

Valoarea totală eligibilă trebuie să depășească 50.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2017, respectiv 1 EUR = 4,5915 RON.

Rata de cofinanţare acordată din partea Uninuii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de maxim 85% din valoarea finanţării nerambursabile aferentă proiectului, respectiv 15% o constituie rata de cofinanţare de la bugetul de stat (BS) .

În cazul unui proiect generator de venituri nete, solicitantul va asigura prin contribuţie proprie în raport cu valoarea veniturilor nete estimate, finanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului inclusiv drepturile salariale ale personalului pentru activitatea prestată în cadrul proiectului, ce reprezintă majorare a salariului de bază.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 octombrie 2017 - 15 ianuarie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021