Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.2.B

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență

Condiții beneficiari eligibili

 Se încadrează în categoria solicitanților eligibili:

 • Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată.
 • Forme asociative între unitățile administrativ-teritoriale menționate anterior.

Lista unităților de primiri urgențe/compartimentelor de primiri urgențe eligibile în cadrul apelului

Nr. Crt Regiune Unitate sanitară/Spital
1 Centru

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba

2

Vest

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

3

Sud Muntenia

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești

4

Sud Muntenia

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul de pediatrie Pitești

5

Nord Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

6

Nord Vest

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistrița

7

Nord Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoșani

8

Sud Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

9

Centru

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

10

Centru

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic de copii Brașov

11

Sud Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău

12

Sud Muntenia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași

13

Vest

Spitalul Judeţean de Urgenta Reșița

14

Sud Est

Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța

15

Centru

Spitalul Judeţean de Urgență "Dr.Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe

16

Sud Muntenia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgoviște,

17

Sud Est

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați

18

Sud Est

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Galați

19

Sud Muntenia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu

20

Sud Vest 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg Jiu

21

Centru

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

22

Vest

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva

23

Sud Muntenia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

24

Sud Vest 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin

25

Nord Vest

Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

26

Nord Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamț

27

Sud Vest 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

28

Sud Muntenia

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiești

29

Sud Muntenia

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul de Pediatrie Ploiești

30

Nord Vest

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău

31

Nord Vest

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu-Mare

32

Centru

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu  

33

Centru

Componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență : Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

34

Nord Est

Spitalul de Urgenţă "Sf.Ioan cel Nou" Suceava

35

Sud Muntenia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria

36

Vest

Unitatea funcțională regional de urgență : Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara    

37

Vest

Unitatea funcțională regional de urgență : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara

38

ITI Delta Dunării

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

39

Sud Vest 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

40

Nord Est 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

41

Sud Est

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focșani

42

Nord Vest

Unitatea functională regională de urgență : Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca*

43

Nord Est

Unitatea functională regională de urgență : Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf Maria ” Iași*

*Spitalele în cauză vor putea fi finanțate numai în situația în care masterplanurile aflate în curs de elaborare vor relief necesitatea unor investiții în infrastructură sau dotarea acestora.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea / modernizarea / extinderea/dotarea unităților de primiri urgențe / componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență; 

În cadrul activității de modernizare / extindere a cladirilor unitaților de primiri urgențe/ componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență, sunt premise:

 • construcția unui heliport de suprafață situat pe sol sau în terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încat să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar (ex: Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare)
 • asigurarea / modernizare utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe / componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Atenție! Prin prezentele apeluri aferente obiectivului specific 8.2.B nu se finanțează investițiile în:

 • Clădiri expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare  minimă eligibilă: 100.000 euro

Valoare maximă eligibilă: 1.500.000 euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cel cursul inforEuro din luna august 2017 (1 EUR = 4.558 RON).

Alocarea acestor apeluri de proiecte este după cum urmează:

 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, alocarea este de  61.740.000 euro, din care 31.500.000 euro FEDR și 30.240.000 euro cofinanțare din bugetul de stat.
 • Pentru ITI Delta Dunării, alocarea este de  2.940.000 euro, din care 1.500.000 euro FEDR și 1.440.000 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Rata de confinanțare:

 • Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ;
 • Rata de cofinanțare din partea Bugetului de Stat este de 48 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Alte informații specifice

Pentru proiectul din cadrul zonei ITI Delta Dunării, respectiv Spitalul Județean Tulcea, solicitantul care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului poate depune două cereri de finanţare care să vizeze atât unitatea de primiri urgențe situată în Tulcea cât și punctul acesteia de lucru din Sulina, conform structurii unității sanitare aprobate de către Ministerul Sănătății.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană