Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 7.1 SUERD

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.1 Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din următoarele 12 județe riverane Dunării: Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța.

  • Unităţi administrativ-teritoriale;
  • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus.

Aria eligibilă

Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile turistice şi acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel regional și local de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța) în cadrul a patru regiuni de dezvoltare  parcurse de fluviul Dunărea de dezvoltare ale României (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul priorității de investiție 7.1 vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții localizate în acele areale din stațiunile turistice pentru care potențialul și impactul economic sunt clar demonstrate. Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare);
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
  • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea acestui apel de proiecte este de aprox. 13,45 milioane euro din care 11,44 milioane euro din FEDR și 2,01 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

Alocarea în lei a acestui apel de proiecte este de aprox. 61,53 milioane lei din care 52,31 milioane lei din FEDR și 9,19 milioane lei cofinanțare din bugetul de stat.

Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR.

Rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%. În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul sau, în cazul parteneriatului, liderul de parteneriat îşi va ajusta cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate.

Pentru convertirea în lei a alocării în aplicația MySMIS a fost utilizat cursul de 4,5744 lei/euro.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană