Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 6.1 SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. 

Condiții beneficiari eligibili

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare: 

 • fiecare din cele 12 unități administrativ-teritoriale județ (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • parteneriate între fiecare din UAT Judet cu UAT municipii/orașe/comune din acel județ, aflate pe traseul drumului județean ce face obiectul proiectului.

Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu se încadrează în acest apel de proiecte.

Aria eligibilă

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare/priorități de investiții acoperă nevoile de dezvoltare cu privire la realizarea conectivității la rețeaua TEN T de la nivel regional și local în cadrul a patru regiuni de dezvoltare parcurse de fluviul Dunărea de dezvoltare ale României cu privire la realizarea conectivității la reteaua TEN T:

 • Sud Est
 • Sud Muntenia
 • Sud Vest
 • Vest

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte nu se finanțează proiecte inter-regionale de conectare la reteaua TEN T.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni:

 1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, pentru a contribui la depășirea dificultăților și blocajelor,  inclusiv în materie de mediu și economie, în special în secțiunile transfrontaliere;
 2. construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții;
 3. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Din perspectiva SUERD, proiectele  ce se vor depune în cadrul acestui apel vor urmări următoarele acțiuni relevante pentru transportul rutier:

 • Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) şi a accesului la zonele rurale
 • Dezvoltarea planificării nodurilor pentru multimodalitate

precum și următoarele ținte relevante:

 • Facilitarea îmbunătățirii drumurilor secundare și terțiare în Regiunea Dunării.
 • Sprijinirea transportului sigur și sustenabil și a mobilității în Regiunea Dunării
 • Sprijinirea dezvoltării unor terminale multimodale eficiente pe mare, râuri și uscat în regiunea Dunării și asigurarea conectivității și accesului către ele prin integrarea tuturor modalităţilor de transport și a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate cu condiția încadrării în valorile minime și maxime de mai jos:

 • Valoare minimă eligibila: 1.000.000 Euro
 • Valoarea maximă eligibila este de 30.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40.000.000 Euro 

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de  lei/euro, cursul inforEuro din luna iulie 2017, respectiv 1 Euro= 4.5744 lei.

In cadrul prezentelor apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

 • Maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
 • Indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Alocarea prezentelor apeluri de proiecte este de  153.034.544,00 Euro, din care 132.734.043,00 euro din FEDR și  20.300.501,00 euro finanțare de la bugetul de stat, cu mentiunea ca este inclusa rezerva de performanta.

Depunerea proiectului

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finantare se vor depune utilizând exclusiv aplicația My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 august 2017 - 28 decembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021