Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.2 SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv Specific

OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi:

 • Unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban (1),definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ (finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane).
 • Parteneriate între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Aria eligibilă

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare acoperă diversele nevoi de dezoltare de la nivel regional și local de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța) în cadrul a patru regiuni de dezvoltare,  parcurse de fluviul Dunărea, ale României (Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest).

Activități eligibile/Cheluieli eligibile

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenției:

 • Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • Realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene(2);
 • Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • Instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
 • Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc.);
 • Modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului;
 • Înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • Realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 

Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

 • valoarea maximă totală a investiției este de 5 000 000 euro
 • valoarea minimă totală a investiției este de 100 000 euro

Alocarea apelului de proiecte este de 12,78 milioane euro, din care 10,86 milioane euro FEDR și 1,92 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul inforEuro din luna iulie 2017 (4,5744 lei/euro). 

Depunerea proiectului

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană