Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.1 SUERD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție religioasă
 • Parteneriat public-privat

Prioritate de investiții

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Unitățile de cult;
 • ONG-uri; 
 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:
  • Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;
  • Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Aria eligibilă

În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor putea solicita finanţări şi implementa proiecte în cele 12 județe riverane Dunării, respectiv: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, care fac parte din regiunea Vest, regiunea Sud-Vest, regiunea Sud-Muntenia şi regiunea Sud-Est.

Teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu este eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, acestea se clasează astfel:

 1. în grupa A – monumente istorice de valoare naţională şi universală
 2. în grupa B -  monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local pot fi localizate în mediul urban precum şi în mediu rural.

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din mediul rural.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Atenție! În cadrul prezentului apel de proiecte se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul SUERD reprezentat de cele 12 judeţe riverane Dunării, respectiv: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru prezentul apel de proiecte (FEDR+BS) este de de 18,59 milioane euro dintre care 15,80 milioane euro FEDR şi 2,79 milioane euro cofinaţare din bugetul de stat.

Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul; pentru solicitant de tipul autorităţi ale administraţiei publice centrale cofinanţarea  este de minim 15%.

În cazul proiectelor generatoare de venituri, solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete estimate.

Valoarea maximă totală a proiectului - 5 milioane euro;

 • În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă totală a proiectului este de 10 milioane euro.

Valoarea minimă totală a proiectului - 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 august 2017 - 28 decembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021