Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare ai proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte aferent Obiectivului specific 4.1 pot fi reprezentați de:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia municipiului Tulcea din cadrul ADI „ITI Delta Dunării”, care va beneficia de un apel de proiecte dedicat în cadrul Obiectivului specific 3.2;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ, cu excepţia municipiului Tulcea, cu oraşe/municipii/comune din zona funcţională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritorială judeţul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritorială municipiul reşedinţă de judeţ eligibil.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie); 
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achiziționarea de troleibuze;
 • Achiziționarea de autobuze. 

Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric; 
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz); 
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”); 
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători; 
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii; benzilor separate dedicate pentru transportul public de călători, a construirii /extinderii/modernizării traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv; construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere; 
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători. 

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea minimă eligibilă: 500 000 de euro*;

Valoarea maximă eligibilă: 20 000 000 de euro;

Valoarea maximă eligibilă pentru cererile de finanțare ce conțin activităţi complementare privind, minimum, infrastructura de transport public şi mijloacele de transport public: 25 000 000 de euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte aferent Obiectivului specific 4.1 este 1 037 650.000 de euro (FEDR+BS), din care 900 000 000 de euro din FEDR și 137 650 000 de euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%) 181 690 000 154 190 000 163 330 000 124 210 000 122 130 000 148 690 000 143 400 000
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100%) 831 122 736 705 326 736 747 136 752 568 186 224 558 671 472 680 167 536 655 968 960

Alte informații specifice

Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări 

Obiectivul specific 4.1 se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu zonele urbane funcționale aferente, din şapte regiuni de dezvoltare ale României, prezentate în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu excepţia municipiului Tulcea, care face parte din cadrul ADI „ITI Delta Dunării” şi va beneficia de un apel dedicat acestei structuri în cadrul Obiectivului specific 3.2. al POR 2014-2020.

Rata cofinanțării

Pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Depunerea proiectului

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 august 2017 - 28 iunie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță