Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv Specific

OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ. 

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi unitățile administrativ teritoriale municipii reședință de județ (excluzând localitățile din zona funcțională urbană), definite conform Legii nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenției:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor  amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții, și  în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului din bugetul proiectului);
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • realizare sistem de  irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

 • valoarea maximă totală a investiției este de 5 000 000 de euro
 • valoarea minimă eligibilă a investiției este de 100 000 de euro

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de 4,5744 lei/euro, cursul inforEuro din luna iulie 2017. Cursul respectiv se va utiliza inclusiv in etapa precontractuală/contractuală pentru calculul valorilor.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de  115,29 milioane euro, din care 100,00 milioane euro FEDR și 15,29 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat. 

Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (euro) 20 190 000 17 130 000 18 150 000 13 800 000 13 570 000 16 520 000 15 930 000
Alocarea în cadrul apelului de proiecte (lei) 92 357 136 78 359 472 83 025 360 63 126 720 62 074 608 75 569 088 72 870 192

Depunerea proiectului

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 august 2017 - 29 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021