Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 4.4

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

a) Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform legislaţiei naţionale în vigoare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea;

b) Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a): Ex: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;

Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  menţionate la punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul b).

Liderul asociaţiei va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe).

Atenţie! Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoare minimă eligibilă : 100.000,00 euro

Valoare maximă eligibilă : 6.700.000,00 euro, nu se va depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul Inforeuro din luna depunerii.

Solicitanţii de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de co-finanţare aplicabile cheltuielilor eligibile:

  • Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – Fondul  European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat,
  • Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (autoritatea publică locală/parteneriat

Alocarea prezentului apel de proiecte este de  52.941.176 euro, contribuţie FEDR şi bugetul de stat. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională, astfel:

Regiunea de dezvoltare NE SE S SV V NV C

Alocarea în cadrul apelului de proiecte (euro)

Din care FEDR

9.270.000,00

7.879.500,00

7.867.059,00

6.687.000,00

8.332.941,00

7.083.000,00

6.337.059,00

5.386.500,00

6.231.176,00

5.296.500,00

7.586.471,00

6.448.500,00

7.316.471,00

6.219.000,00

Depunerea proiectului

În cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanţare se vor depune on-line prin utilizarea aplicaţiei MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 august 2017 - 29 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021