Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.2 - Regiuni și ITI DD - parteneriat

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare ai proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 sunt reprezentaţi de parteneriatele constituite dintre:

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat

şi partenerii:

  • (Pentru apelul cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat) Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” şi a oraşelor/municipiilor eligibile în cadrul apelului cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat;
  • (Pentru apelul cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat) Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.

De asemenea, pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate inclusiv unitatea administrativ-teritorială judeţul şi unitățile administrativ-teritoriale comunele din zonele funcționale ale oraşelor/municipiilor eligibile, în situaţia continuării pe teritoriul acestora a unor trasee de transport public comune cu oraşul/municipiul eligibil și a apartenenţei unităților administrativ-teritoriale anterior amintite la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) având că scop serviciul de transport public local/zonal de călători (a se vedea prevederile art. 5, alin. (2), lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).

Pentru achiziţia de troleibuze, doar UAT municipiile (inclusiv Z.F.) sunt parteneri eligibili.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2, se va urmări în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, creşterea accesibilităţii, a transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Activităţi sprijinite:

  • Achiziționarea de troleibuze;
  • Achiziționarea de autobuze electrice;
  • Achiziţionarea şi instalarea punctelor / stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”);
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI).

 Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro;

Valoarea maximă eligibilă: 25.000.000 euro.

Alocarea financiară dedicată apelului POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este de 11.529.411,76 euro (FEDR+BS), din care 10.000.000 euro provin din FEDR.

Alocarea financiară dedicată apelului POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat este de 23.058.823,53 euro (FEDR+BS), din care 20.000.000 euro provin din FEDR. Aceasta reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare mai puţin dezvoltate.

Cursul valutar este cursul inforeuro din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Ambele apeluri de proiecte, POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV și C) și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat (pentru Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării), sunt necompetitive cu depunere la termen, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui „primul venit, primul servit”.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană