Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.3.B - Persoane cu dizabilități - Regiuni și ITI Delta Dunări

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă

Obiectiv specific

OS 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Unităţile Administrativ Teritoriale şi / sau ONG-uri cu activitate în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, acreditate ca furnizori de servicii sociale și / sau unități de cult acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Atenție!

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012, este obligatorie în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin certificatul de acreditare. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Obiectul proiectului este un pachet format dintr-un centru de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi și două, până la patru locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

Activităţile orientative, eligibile în cadrul unui proiect, pot fi:

 • Înființarea de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi prin construirea de clădiri și dotare;
 • Înființarea de locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi prin reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor clădiri existente și transformarea lor în locuințe protejate;
 • Înființarea de centre de zi pentru persoanele cu dizabilităţi prin reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor clădiri existente și transformarea lor în centre de zi pentru persoane cu dizabilități;
 • Asigurarea / modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru  locuinţele protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi (inclusiv branşarea la utilităţi);
 • Asigurarea utilităţilor generale şi specifice pentru centrele de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (inclusiv branşarea la utilităţi);
 • Accesibilizarea spațiului destinat serviciului social nou înființat și a căilor de acces;
 • Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor  de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, inclusiv tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
 • Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de locuinţe protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv tehnologii de acces și tehnologii și dispozitive asistive pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea apelului naţional de proiecte este de 16,65 milioane euro, din care 14,15 milioane euro FEDR și  2,5 milioane euro contribuție națională (2,17 milioane euro Buget de stat și 0,33 cofinanțare beneficiari). Alocarea apelului dedicat proiectelor zona ITI DD este de 2.328.000 euro, din care 1.978.800 euro finanţare din FEDR şi 349.200 euro contribuţie naţională (302.640 euro Buget de stat şi 46.560 euro cofinanţare beneficiari). 

Proiectul va cuprinde un pachet de maxim cinci obiective de investiții, constând din maxim patru locuințe protejate și un centru de zi. Pachetul minim al obiectivelor de investiții constă în două locuințe protejate și un centru de zi. Mai poate exista pachetul de un centru de zi la trei locuințe protejate, caz în care valoarea maximă eligibilă a pachetului este de 776.000 de euro.

 • Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 923.000 de euro. 
 • Valoarea maximă eligibilă a pachetului minim este de 513.000 euro.
 • Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.

III. Rata de cofinanțare:

 • Pentru solicitanții de drept public:
  • Rata cofinanţării FEDR: maxim 85 % din total valoare eligibilă;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total valoare eligibilă;
  • Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total valoare eligibilă.
 • Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare):
  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total public;
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 15 % din total public;
  • Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil

Atenție!

Valoarea maximă eligibilă aferentă Cap. 4.1  „Construcţii şi instalaţii” (din devizul general) este de 395 euro/mp din aria construită desfăşurată (cf. HG 363/2010).

Depunerea proiectului

Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu depunere la termen.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Alte informații specifice

Regiunile de dezvoltare ce reies din analiza efectuată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități privind centrele cu un număr egal sau mai mare de 120 de beneficiari, cu excepția regiunii București Ilfov:

 • Regiunea de dezvoltare Nord-Est;
 • Regiunea de dezvoltare Sud-Est (inclusiv zona ITI DD);
 • Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;
 • Regiunea de dezvoltare Vest.

Zona Investiţiei Teritoriate Integrate Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană