Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.3.C - național și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă

Obiectiv specific

OS 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare sunt Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţele care se regăsesc în Lista de prioritizare elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru implementarea planurilor de dezinstituţionalizare. Acestea pot încheia parteneriate cu:

 • Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social;
 • Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei aplicabile în vigoare:

  • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

  • unităţi de cult / structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

În cazul în care solicitantul de finanţare este un parteneriat, liderul parteneriatului va fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

 • construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor;
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea / dotarea de case de tip familial pentru copii.

Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului, pot fi:                                                                                                                                             

 • construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii pentru centrele de zi pentru copii;
 • construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea caselor de tip familial pentru copii;
 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor imobile şi transformarea lor în centre de zi pentru copii;
 • reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea unor imobile şi transformarea lor în case de tip familial pentru copii;
 • asigurarea / modernizarea utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi) pentru centrele de zi pentru copii  şi pentru casele de tip familial pentru copii;
 • crearea / modernizarea / adaptarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi.

Sunt neeligibile proiectele care implică :

 • numai realizarea de construcţii provizorii;

şi/sau

 • numai lucrări care nu se supun autorizării;

şi/sau

 • numai dotarea.

 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocările naţionale* aprobate prin Decizia nr. 96/26.06.2018 (adoptată de către Comitetul de Monitorizare a POR) aferente Obiectivul specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, grup vulnerabil „copii”, sunt:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate - alocarea este de 78.782.312 euro, din care:
  •  55.147.618 euro FEDR;
  • 23.634.694  euro contrapartida națională (22.059.047,76 euro însemnând Buget de Stat şi 1.575.646,24 euro Buget Local).
 • pentru zona ITI Delta Dunării -  alocarea este de 3.882.312 euro, din care:
  • 2.717.618 euro FEDR;
  • 1.164.694 euro contrapartida națională (însemnând 1.087.047,76 euro Buget de Stat şi 77.646,24 euro Buget Local).

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.

Rata de schimb RON/EUR utilizată este cursul Inforeuro din luna ianuarie 2019, respectiv 4,663 RON/EURO.

*Alocările menționate reprezintă sumele diponibile pentru toate proiectele dedicate OS 8.3. C, respectiv pentru proiectele din apelul precedent, precum și din cel actual.

Alte informații specifice

Regiunile de dezvoltare în care se pot depune proiecte sunt cele în care există centre de plasament aflate pe Lista de prioritizare întocmită de ANPDCA, pe baza rezultatelor proiectului SIPOCA 2, listă ce poate fi accesată aici.

Proiectele implementate în zona Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) sunt eligibile.

Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă pentru acest obiectiv specific.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană