Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 7.1 ITI

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 7.1 Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus;
 • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi orice alte autorităţi/instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului*.

*Atenție: Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții localizate în acele areale din stațiunile turistice pentru care potențialul și impactul economic sunt clar demonstrate. Activităţile proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
 • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
 • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Activităţile orientative în cadrul proiectului implementat în interitoriul ITI DD, aşa cum acesta este menţionat în SIDDDD, pot fi:

 • crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, crearea unor facilitati/infrastructuri de acostare pentru nave turistice fluviale, lucrări hidrotehnice;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
 • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,
 • construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;
 • construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamar;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
 • crearea de facilități pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • construirea de piste pentru cicloturism.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 15.985.481 euro (FEDR+BS) din care:

 • 13.864.958 euro contribuţie din FEDR;
 • 2.120.523 euro din bugetul de stat.

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

 • Valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro.
 • Valoarea maximă totală a proiectului este de 5.000.000 euro.

În cadrul acestui apel de proiecte rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană