Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 5.2 - ITI Delta Dunării

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 2.2: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul Tulcea

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi:

 • cele 5 unități administrativ-teritoriale urbane din Zona de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării (UAT oraşul Babadag, UAT oraşul Isaccea, UAT orașul Măcin, UAT oraşul Sulina şi UAT municipiul Tulcea), definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • parteneriatele între unitățile administrativ teritoriale menționate anterior și UAT județul Tulcea, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială oraş / municipiu.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate. În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate următoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenției:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene / gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc.);
 • modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
 • înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
 • realizare sistem de irigații / sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară (FEDR + BS) este de 20,36 milioane euro, din care 17,66 milioane euro contribuţie Fondul EDR și 2,70 milioane euro cofinanțare din bugetul de stat.

Proiectele depuse în cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

 • valoarea maximă totală a investiției este de 5.000.000 euro;
 • valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel, cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Data începerii depunerii de proiecte: 14.05.2017, ora 12:00.

Data închiderii depunerii de proiecte: 14.11.2017, ora 12:00.

Alte informații specifice

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană