Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 8.3.A Persoane vârstnice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții de finanțare pot fi:

 • Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public;
 • Entitați de drept privat:
  • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
  • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
 • Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la punctele de mai sus.

Atenție! Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.

Solicitantul de finanţare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale fără componentă rezidenţială existente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centre sociale fără componentă rezidenţială (clădiri care nu au avut înainte această funcțiune);
 • asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială (inclusiv branşarea la utilităţi);
 • rearea/modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
 • amenajarea unor ateliere de lucru  în cadrul centrelor sociale fără componentă rezidenţială;
 • dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura socială fără componentă rezidenţială, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;

Activitățile propuse prin proiect (investiția) trebuie să vizeze exclusiv realizarea obiectivului proiectului.

Atenție! Nu este eligibilă construirea de clădiri noi.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 27,34 milioane euro, din care:

 • 19,138 milioane euro FEDR;
 • 8,202 milioane euro cofinanțare națională.

Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare regională astfel (la cursul de schimb 1 EUR = 4.66 RON de la data de 12 iunie 2018):

Regiunea de dezvoltare Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Centru
Mil. Euro 4 062 724 4 303 316 3 272 598 3 217 918 3 778 388
Mil. lei 18 932 293 20 053 452 15 250 306 14 995 497 17 607 288

Valoarea eligibilă minimă a unui proiect este de 50.000 euro cu TVA.

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect este de 950.000 euro cu TVA.

 

Ratele de cofinanţare

 • Pentru solicitanţii de drept public: 
  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70% din total eligibil
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 28% din total eligibil
  • Rata cofinanţării beneficiar: minim 2% din total eligibil
 • Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare):
  • Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 70 % din total public
  • Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 28 % din total public
  • Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Alte informații specifice

Pentru acest apel se pot depune proiecte în regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană