Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.1.B Clădiri publice - Regiuni și B-I

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale:
  • Ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • Instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor;
  • Autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice);
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului București (UAT comună, oraș, municipiu, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti);
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
  • Instituția prefectului.
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Vor fi sprijinite activități / acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea / repararea / modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare / montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea proiectului:

 • Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 25 milioane euro

Alocarea financiară (FEDR+BS) pentru aceste apeluri de proiecte aferente priorității de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice este de 390.044.940 euro. Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:

Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Sud Vest Vest Nord Vest Centru București-Ilfov
Alocarea în cadrul apelului de proiecte 63.560.513 53.941.131 57.135.492 34.760.000 42.724.570 52.017.255 50.165.979 35.740.000

*Pentru convertirea în lei a alocării în aplicația MySMIS a fost utilizat cursul inforeuro al lunii decembrie 4,5172 lei/Euro.

Pentru regiunile NE, SE, Sud Muntenia, Vest, Nord Vest și  Centru, alocarea de mai sus include și rezerva de performanță.

Depunerea proiectului

Pentru prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, prin Ghidul Solicitantului se lansează două apeluri de proiecte:

 • Cod apel: POR/106/3/1 pentru regiunea București Ilfov, titlu apel: POR/2016/3/3.1/B/1/BI,
 • Cod apel: POR/97/3/1 pentru celelalte 7 regiuni, titlu apel: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Apelurile de proiecte au la bază principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.

Alte informații specifice

 • Solicitantul care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul Ghidului.

 • O cerere de finanțare va include o singură clădire publică în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea. 

 • În cazul în care există clădiri tip corpuri / secții / pavilioane etc., construcții individuale, amplasate în aceeași localitate și în același perimetru / parcelă / adresă (care au număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri (componente) care vor face obiectul proiectului, în condițiile prevăzute în Ghid.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 februarie 2017 - 04 octombrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Regional

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021