Ești membru? Cont nou / Autentificare

Finanțări 2020

Guvernul a anunțat prin Planul Național de Investiții și Relansare Economică mai multe oportunități de finanțare pentru mediul de afaceri care ar urma să se lanseze până la finalul anului 2020. Dacă vrei să afli primul informații detaliate despre aceste programe, înscrie-te pe lista noastră dedicată acestor informări gratuite aici.

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:

 • Valoare grant: 2.000 Euro/SRL fără salariați;
 • Toate domeniile;
 • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități;
 • Număr beneficiari: 50.000;
 • Buget: 100 mil. euro

Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19

 • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni.
 • Buget: 160 mil. lei.

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri:

 • Valoare grant: max. 125.000 Euro;
 • Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente;
 • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente;
 • Buget: 350 mil. euro.

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:

 • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro;
 • Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții;
 • Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii;
 • Buget: 550 mil. euro.

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:

 • Grant: max. 200.000 euro;
 • Buget alocat: 117 mil. euro;
 • Supracontractare: 130 mil. euro;

Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2:

 • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro;
 • Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional:

 • Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro;
 • Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative:

 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create.
 • Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare;
 • Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP)

 • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect;
 • Buget: 30 mil. euro

Granturi pentru produse inovatoare - proof of concept

 • Valoare grant: 200.000 euro; cofinanțare - 10%
 • Obiectiv: Creșterea gradului de inovare al companiilor prin implementarea unui concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă

Granturi pentru IMM-uri care dezvoltă produse inovatoare IT

 • În cadrul apelului de proiecte, se pot depune propuneri de proiecte în domeniile IoT,  smart city/smart village, Cyber security, Big data, inteligență artificială, tranzacții electronice, e-guvernare- Digitizarea administrației publice, e-sănătate, Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială
 • Solicitanți eligibli: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) centrate pe domeniul TIC, întreprinderi din cadrul clusterelor și consorții formate din acestea

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole

 • Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

 • Achiziția de kit-uri pentru irigații - 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

 • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create;
 • Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:

 • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România

Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)

 • Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield.
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție;
 • Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională

 • Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri

 • Credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.
 • Plafon: 15 mld. lei;
 • Număr beneficiari: 40.000.

Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții

 • Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei.
 • Plafon: 8 mld. lei;
 • Număr beneficiari: 600.

Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)

 • Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.
 • În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanțelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător.
 • Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț

 • Obiectiv: acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare.
 • Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei.
 • Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje

 • Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non-bancară.
 • Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.