Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (SNOFM) își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20- 64 de ani.

Îndeplinirea acestei ținte va reprezenta contribuția României la realizarea dezideratului european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care își propune că Europa să crească inteligent, durabil și favorabil incluziunii și să găsească mijloace pentru a crea noi locuri de muncă.

Strategia a fost dezvoltată având în vedere atât aspectele şi provocările naţionale identificate prin analiza aprofundată a evoluțiilor economice și sociale din primul deceniu al mileniului III, cât și a provocărilor cu care România se confruntă în contextul crizei economice și recuperării decalajelor față de media UE. De asemenea, la dezvoltarea strategiei s-a avut în vedere cadrul strategic de referinţă la nivel european – Strategia Europa 2020 şi Strategia Europeană de Ocupare. 

SNOFM este o abordare integrată a politicilor relevante, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva gestiunii eficiente a ofertei pe piața muncii și propune soluții realiste de abordare, care pot fi finanțate din bugetul național, bugetul asigurărilor pentru șomaj și din resursele financiare alocate în perioada de programare 2014 – 2020.

Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021