Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 susține rolul strategic și poziția prioritară a cercetării ca motor de creștere a competitivității economice și urmărește conectarea la noile priorități ale științei și tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de Strategia Europa 2020, dar și în principalul instrument de implementare - Programul Orizont 2020.

Strategia Națională CDI 2014-2020 este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014 - 2020 (PNCDI 3) şi prin Programul Operaţional Competitivitate - axa prioritară "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate", alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaţionale etc.), desfăşurate prin instrumente de tipul Program Operaţional Regional, Program Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Strategia Națională de CDI 2014 - 2020 a fost aprobată pe 21 octombrie 2014 de către Guvernul României.

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 a identificat și zonele în care România poate avea contribuții semnificative și prin care poate beneficia de rezultatele științei și ale inovării în creșterea competitivității. Strategia vizează următoarele trei categorii de priorități:

  • Prioritățile de specializare inteligentă presupun definirea și consolidarea unor domenii de competență ridicată în care există avantaje comparative reale sau potențiale și care pot contribui semnificativ la PIB. Prin concentrarea de resurse și mobilizarea unei mase critice de cercetători, aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor regională, competitivitatea pe lanțurile de valoare adaugată regionale și/sau globale. Domeniile de specializare inteligentă identificate și susținute prin SN CDI 2020 sunt următoarele: bioeconomia; tehnologia informației și a comunicațiilor; spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice și eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
  • Prioritățile cu relevanța publică vizează investirea de resurse și de creativitate în domenii îin care cercetarea și dezvoltarea răspund unor nevoi sociale concrete și presante. Aceste priorități presupun dezvoltarea capacității sectorului public de a scana spațiul tehnologiilor noi și emergente și de a solicita soluții inovatoare de la operatorii CDI publici și privați. Prin SN CDI 2020 sunt susținute următoarele priorități cu relevanța publică: sănătate, patrimoniu și identitate culturală, respectiv tehnologii noi și emergente.
  • Cercetarea fundamentală rămâne prioritară în cadrul strategiei lansate de MEN. În timp ce în domeniile prioritare anterioare se urmărește cu precădere creșterea relevanței și impactului activităților de cercetare și inovare pentru dezvoltarea competitivă a mediului economic și pentru creșterea calității vieții sociale, cercetarea fundamentală stimulează investigarea în domenii de frontieră ale cunoașterii științifice. Sunt vizate atât științele de bază (matematică, fizică, chimie, ca și științele vieții, ale naturii și inginerești), dar și discipline umaniste și socio-economice, urmărindu-se atingerea nivelului de calitate și vizibilitate propriu standardelor internaționale pentru producția științifică.
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021