Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Programul de Convergență

Programul de Convergenţă este realizat ținând cont de Codul de conduită referitor la Specificaţiile privind Implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere şi la Liniile orientative pentru formatul şi conţinutul Programelor de Stabilitate şi de Convergenţă din 3 septembrie 2012.

Progamul de Convergență/de Stabilitate este prezentant în paralel cu Programul Național de Reformă și stabilește planurile bugetare ale țării pe următorii trei sau patru ani.

Programele de convergenţă au fost elaborate pe baza Regulamentului (CE) Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului şi Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Transmiterea de către statele membre şi evaluarea de către CE a Programului de Convergență reprezintă o componentă a „Semestrului European” care privește întărirea coordonării politicilor economice, structurale şi bugetare. Semestrul european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de stabilitate şi creștere (amendat prin intrarea în vigoare, în data de 13 decembrie 2011, a pachetului de 6 acte comunitare) şi Procedurii de dezechilibre macroeconomice.