Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:

 • creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
 • creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
 • creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. UE trebuie să definească direcția în care vrea să evolueze până în anul 2020.

În acest scop, Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:

 • 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
 • 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);
 • obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);
 • rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
 • numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.

Statele membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în aceste domenii, iar România și-a propus următoarele obiective:

 1. Ocuparea forţei de muncă
  • o rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
 2. Cercetare şi dezvoltare 
  • alocarea a 2% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare
 3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
  • reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 2005
  • creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
  • creşterea cu 24% a eficienţei energetice
 4. Educaţie
  • reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
  • creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
 5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
  • reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Strategia Europa 2020 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 3.03.2010.

Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024