Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Legislație achiziții publice

  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
  • Ordin MFE nr. 1284/2016 - achiziții beneficiari privați;
  • Instruțiunea 1/2017 a Ministerului Finanțelor Publice - ANAP.
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021