Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 a identificat zonele în care Romania poate avea contribuții semnificative și prin care poate beneficia de rezultatele științei și ale inovării în creșterea competitivității. Strategia vizează următoarele trei categorii de priorități:

  • Prioritățile de specializare inteligentă presupun definirea și consolidarea unor domenii de competență ridicată în care există avantaje comparative reale sau potențiale și care pot contribui semnificativ la PIB. Prin concentrarea de resurse și mobilizarea unei mase critice de cercetători, aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor regională, competitivitatea pe lanțurile de valoare adaugată regionale și/sau globale. Domeniile de specializare inteligentă identificate și susținute prin SN CDI 2020 sunt următoarele: bioeconomia; tehnologia informației și a comunicațiilor; spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări climatice și eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
  • Prioritățile cu relevanță publică vizează investirea de resurse și de creativitate în domenii în care cercetarea și dezvoltarea răspund unor nevoi sociale concrete și presante. Aceste priorități presupun dezvoltarea capacității sectorului public de a scana spațiul tehnologiilor noi și emergente și de a solicita soluții inovatoare de la operatorii CDI publici și privați. Prin SN CDI 2020 sunt susținute următoarele priorități cu relevanță publică: sănătate, patrimoniu și identitate culturală, respectiv tehnologii noi și emergente.
  • Cercetarea fundamentală rămâne prioritară în cadrul strategiei lansate de MEN. În timp ce în domeniile prioritare anterioare se urmărește cu precădere creșterea relevanței și impactului activităților de cercetare și inovare pentru dezvoltarea competitivă a mediului economic și pentru creșterea calității vieții sociale, cercetarea fundamentală stimulează investigarea în domenii de frontieră ale cunoașterii științifice. Sunt vizate atât științele de bază (matematică, fizică, chimie, ca și științele vieții, ale naturii și inginerești), dar și discipline umaniste și socio-economice, urmărindu-se atingerea nivelului de calitate și vizibilitate propriu standardelor internaționale pentru producția științifică.
     
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021