Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Cadrul Strategic Comun 2014-2020

Cadrul Strategic Comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni cheie pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Autoritățile naționale și regionale vor utiliza respectivul cadru ca baza pentru elaborarea „acordurilor de parteneriat” cu Comisia. 

Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021