Ești membru? Cont nou / Autentificare
Firme de consultanță

SMARTACADEMY SRL

Smart Academy infiintata in 2012 in Alba Iulia, inregistrata ca societate de expertiza contabila, Membra CECCAR precum si furnizor de servicii educationale, calificare, recalificare si reintregrare pe piata muncii.

Compania noastra, inca de la infiintare a activat corelat atat cu cerintele pietei cat si cu nevoile clientilor, in vederea facilitarii accesului pesoaneler pe piata muncii obtinand in anul 2014 acreditarea pentru „activitati de mediere si plasare a fortei de munca”.
In anul 2014 devine furnizor de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/88286- Ocupare si antreprenoriat in satele si comunele din Regiunea Centru, fapt care ii permite sa acumuleze experienta necesara ca in anul 2015 sa gestioneze in cadrul parteneriatului din proiectul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ; Axa prioritară nr. 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii „F.P.C. PENTRU ANGAJATI – Acces si participare la Formare Profesionala Continua” Proiect: POSDRU/164/2.3/S/139713 un portofoliu de 336 persoane in vederea implementarii proiectului.

In anul 2015 ne-am bucurat de experienta obtinuta in urma Schimbului de bune practici cu Camera de Comert din Italia in urma caruia s-a pus bazele unei colaborari transnationale in vederea organizarii programelor de formare profesionala in mod unitar la nivelul uniunii europene.

La sfarsitul anului 2015 am targhetat o noua nisa de activitate cea de marketing si promovare, incununata cu un contract incheiat cu Inspectoratul Judetean Scolar Vaslui, in cadrul Proiectului Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în judeţul Vaslui PET 061/2015 http://www.programe-educationale.ro/ proiect gestionat in totalitate de societatea noastra.

Politica anului 2016 a fost de extindere si dezvoltare si in alte zone, motiv pentru care se infiinteaza punctul e lucru din Deva desfasurad astfel activitate de consultanta, calificare / specializare si perfectionare in Bucuresti si in doua centre regionale importante Vest si Centru.

In plus fata de obiectivele initiale societatea si-a largit obiectul de activitate cu cea ce consultanta in vederea obtinerii de fonduri europene care au devenit prioritatea noastra motiv pentru care au fost introduse si ele in obiectul de activitate.

Cu un portofoliu bogat, si o experienta considerabila a expertilor financiari si tehnici, consultanilor, lectorilor si trainerilor nostrii ne mentinem dorinta de dezvoltare insa cu etape clare si bine stabilite astfel incat sa asiguram un cash-flow constant si echilibrat.

De curand societatea a desfasurat o activitate de re-branding, intrand sub umbrela Smart Academy, fiind acceptata din punct de vedere al standardelor de calitate in echipa expertilor, motiv pentru care a fost demarata procedura de obtinere a certificarilor ISO9001.

Echipa care coordoneaza activitatea de consultanta este formata din specialisti calificati in domeniul financiar si tehnic, specialisti cu inalta calificare, traineri acreditati, consilieri de dezvoltare personala astfel incat sa putem satisface toate nevoile clientilor nostrii in materie de accesare fonduri europene si nu numai.

In prezent societatea ofera consultanţă pentru întocmirea cereri de finanţare, elaborare studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, servicii de management de proiect, servicii de evidenta contabila, consultanta, administrare si cenzorat pentru asociatiile de proprietari .

Un beneficiu principal al autorităţilor publice locale este responsabilitatea centralizată: un singur grup de firme este responsabil de întreaga derulare a proiectului – atât în ceea ce priveşte partea de consultanţă cât şi partea de proiectare; astfel în cazul eventualelor situaţii problematice nu va mai exista posibilitatea ca responsabilitatea să fie pasată dintr-o parte în cealaltă parte.

Comunicarea între părţi va fi prin intermediul unui consilier dedicat, responsabil cu fluxul de informatii intre d-voastra si echipa de proiect din partea consultantului.

Serviciile noastre sunt complexe, pentru că oferim consultanţă în toate domeniile de interes, suntem deschişi la toate investiţiile vizate de clienţii noştri.
 

Elaborarea cereri de finanțare

 • Completarea anexelor și declarațiilor necesare a fi atașate cererii de finanțare
 • Consiliere în obținerea documentațiilor și avizelor necesare a fi atașate dosarului de finanțare, în funcție de cerințele Finanțatorului
 • Asistență pe perioada de evaluare a cererii de finanțare împreună cu elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, până la obţinerea deciziei finale din partea Finanţatorului
 • Consultanță la sediul beneficiarului

Management de proiect

 • Elaborarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare pentru cheltuielile realizate
 • Verificarea documentelor primite de la furnizori/executanți
 • Menținerea unui contact permanent cu instituția finanțatoare
 • Realizarea rapoartelor de progres în funcție de cerințele Finanțatorului
 • Consultanță la sediul beneficiarului

Achizitii publice

 • Elaborarea caietelor de sarcini in vederea realizarii achizitiilor
 • Verificarea documentelor primite de la furnizori/executanți
 • Intocmirea documentelor de atribuire
 • Consultanta in vederea realizarii achizitiilor in cadrul proiectului
 • Consultanta SEAP/ SICAP
 • Consultanță la sediul beneficiarului

Formare profesionala/ Calificare si Recalificare

 • Cursuri de Calificare
 • Cursuri de specializare
 • Cursuri de perfectionare
 • Training

Evidenta contabila

 • Intocmire evidenta contabila
 • Intocmire situatii financiare
 • Intocmire buget/ cash flow/ analiza cost beneficiu
 • Monitorizare situatii finaciare
 • Consultanță la sediul beneficiarului


Servicii dedicate institutiilor publice

Implementare SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL precum si instruirea personalului in vederea aplicarii acestuia

 • Evaluarea principalelor elemente ale contextului instituţional în care se desfăşoară activitatea entității (identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile entităţii verificate și a aspectelor semnificative privind mediul și condițiile în care acestea funcționează);
 • Evaluarea modului în care este organizată entitatea publică (obţinerea organigramei, regulamentului de organizare şi funcţionare, fişe ale posturilor, procedurile scrise ale entităţii, diverse manuale sau ghiduri elaborate conform cerințelor controlului intern); si adaptarea acestora reglementarilor legale in vigoare.
 • lista personalului responsabil cu sarcinile de control atribuite si consultanta in vederea constituirii unei structuri cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern managerial.
 • identificarea circuitului documentelor din cadrul entității si consultanta in vederea eficientizarii circuitului documentelor
 • Consultanta in vederea emiterii deciziilor, proceselor verbale ale ședințelor organelor de conducere referitoare la sistemul de control intern managerial
 • Consultanta in vederea elaborarii programului de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial
 • Consultanta in vederea elaborarii situatiilor sintetice si centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial, precum si a raportului asupra acestuia.
 • Trainingul personalului in vederea implementarii corecte a Sistemului de control intern managerial

Aria de consultanță a firmei

 • Întocmirea cererii de finanțare
 • Întocmirea dosarelor de achiziții
 • Întocmire plan de afaceri
 • Realizarea de analize economice
 • Întocmirea dosarului de cerere de plată/rambursare

Experiență proiecte

Număr de proiecte derulate: 22

Proiecte finanțate din:

 • FEDR
 • FEADR
 • PHARE, ISPA, SAPARD
 • Alte finanțări (vă rugăm specificați)
 • Fonduri norvegiene

Tipul proiectelor:

investiții , construcție fabrică ,capital uman , civic

Tipuri de clienți

 • Microîntreprindere
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM

Mai multe informații despre clienți:

.

SMARTACADEMY SRL
Informații contact

Adresă

ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI, NR.4, Alba Iulia, Alba

Telefon: 0771177106
smartacademy.alba@gmail.com
http://www.smartacademy.ro

Știri recente
Azi, 05 august 2020
Ieri, 04 august 2020