Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Poliția Fondului de Securitate Internă (2014-2020) – Apelul „Lupta împotriva drogurilor”

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată  Perioadă de depunere

Instituții publice, entități private non-profit sau organizații internaționale – organizațiile internaționale nu pot fi decât parteneri. 

90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

Minimum 250.000 de euro

 13 Martie 2018, 17:00 - ora Bruxelles

 

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

2.000.000 de Euro

Obiectivul General

Combaterea traficului de droguri la nivelul Uniunii Europene

Priorități

  • realizarea unor programe comune de formare pentru aplicarea legii cu scopul de a crește capacitatea Uniunii Europene de diminua traficul de droguri
  • activități care vizează facilitarea schimbului de informații operaționale și informații privind asistența tehnică pentru a preveni criminalitatea determinată de consumul de droguri
  • activități care vizează dezafectarea instalațiilor de depozitare și de producție a drogurilor

Activități eligibile

  • activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv evaluări ale amenințărilor, riscurilor și ale impactului, în concordanță cu prioritățile și inițiativele identificate la nivelul Uniunii, în special cele care au fost aprobate de Parlamentul European și de Consiliu și proiecte care monitorizează punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene în statele membre;
  • proiecte de promovare a rețelelor, parteneriatelor public-privat, încrederea reciprocă, înțelegerea și învățarea, identificarea și difuzarea celor mai bune practici și abordări inovatoare la nivelul Uniunii, programe de formare și de schimb;
  • proiecte care sprijină dezvoltarea unor instrumente metodologice, în special statistice și indicatori comuni;
  • achiziția, întreținerea și/sau modernizarea ulterioară a echipamentelor tehnice, expertiză, facilități sigure, infrastructuri, clădiri și sisteme conexe, în special sistemele TIC și componentele acestora la nivelul Uniunii, în scopul cooperării europene privind securitatea cibernetică și criminalitatea informatică;
  • proiecte care sporesc gradul de conștientizare a politicilor și obiectivelor Uniunii Europene în rândul părților interesate și al publicului larg, inclusiv comunicarea cu privire la prioritățile politice ale Uniunii;
  • proiecte inovatoare care dezvoltă noi metode și/sau implementează noi tehnologii cu potențial de transferabilitate în alte state membre, în special proiecte care vizează securitatea Uniunii Europene;
  • studii și proiecte pilot.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Internal Security Fund Police
Email: HOME-ISF@ec.europa.eu