Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

PNCDI IV - Proiecte de colaborare cu Republica Moldova

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioadă de depunere
organizații de cercetare (de drept public sau privat) din România, în parteneriat cu organizații de cercetare (de drept public sau privat) din Republica Moldova.
 • 500.000 lei - pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (250.000 lei) și o organizație de cercetare din Republica Moldova (250.000 lei);
 • 750.000 lei - pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (300.000 lei) și două organizații de cercetare din Republica Moldova (225.000 lei/organizație);
 • 1.025.000 lei - pentru un consorțiu format din o organizație de cercetare din România (350.000 lei) și trei organizații de cercetare din Republica Moldova (225.000 lei/organizație)
03.07.2023 - 15.09.2023, ora 16:00

Finanțator

Finanțarea se acordă printr-un instrument din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027.

Operator de program

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Organizatori

Competiția este organizată de către MCID și UEFISCDI.

Scop

Consolidarea rețelelor de cercetare deja existente și dezvoltarea de noi colaborări între grupuri de cercetători din România și Republica Moldova.

Obiective specifice

 • Realizarea de proiecte de cercetare - dezvoltare comune care să valorifice potențialul de expertiză/excelență al cercetătorilor din România și Republica Moldova, ce necesită acces la infrastructurile de cercetare existente în România;
 • Formarea tinerei generații de cercetători care își desfășoară activitatea științifică în instituțiile de cercetare din Republica Moldova prin consolidarea pozițiilor profesionale și avansarea în carieră;
 • Mobilitatea cercetătorilor din cele două țări pentru schimb de bune practici și transfer de cunoaștere;
 • Identificarea complementarității între infrastructurile de cercetare existente în România și Republica Moldova și colaborare în utilizarea acestora, inclusiv colaborarea pentru a participa în comun la platformele internaționale de cercetare, în special cele din ESFRI.

Condiții de participare

 • Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii științifice:
  • Științe exacte și inginerie;
  • Științe sociale și umaniste;
  • Științele vieții.
 • Propunerea de proiect este depusă de:
  • o organizație de cercetare (de drept public sau privat) din România, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o organizația de cercetare (de drept public sau privat) din Republica Moldova;
  • o organizație de cercetare (de drept public sau privat) din România, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu două organizații de cercetare (de drept public sau privat) din Republica Moldova;
  • o organizație de cercetare (de drept public sau privat) din România, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu trei organizații de cercetare (de drept public sau privat) din Republica Moldova;
 • Depunerea propunerii de proiect se face către coordonatorul din România. 

Criterii de eligibilitate

 • O persoană, în calitate de director de proiect (România) / responsabil partener (Republica Moldova), poate depune o singură propunere de proiect.
 • Directorul de proiect / Responsabilul de partener din partea fiecărei instituții participante are titlul de doctor în științe.
 • Instituțiile participante din România:
  • au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în România;
  • nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
  • nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
  • nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților;
  • nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 • Instituțiile participante din Republica Moldova:
  • au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în Republica Moldova;
  • nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
  • nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
  • nu au furnizat declarații inexacte în vederea selectării contractanților;
  • nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 •  Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare, parțial sau integral, din alte surse bugetare.

Durata

Durata unui proiect este de maximum 24 de luni.

Buget

Bugetul alocat pentru anul 2023 este de 3.000.000 lei.

Procedura de depunere a propunerilor de proiecte

 • Depunerea propunerilor de proiecte se face de către instituția coordonatoare din România, utilizându-se platforma de depunere online UEFISCDI.
 • Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de directorul de proiect (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale directorului de proiect).
 • Redactarea cererii de finanțare se face în limba engleză. Aceasta se încarcă în platforma de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în .pdf).

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 197
Contact

Coordonator competiție: Daniela Mihai
Telefon: +40 21 308 05 62
daniela.mihai@uefiscdi.ro