Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2023

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere 
 • ONG-uri și fundații;
 • Instituții publice care au personalitate juridică proprie (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice);
 • Grupuri informale/de inițiativă.
 • pragul I - până la 1.000 de euro;
 • pragul II - între 1.000 și 5.000 de euro;
 • pragul III - între 5.000 și 10.000 de euro.
1 martie - 31 decembrie 2023

Finanțator

Kaufland România

Operator de program

Asociația Act for Tomorrow

Scop

Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile neguvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile publice de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte. 

Domenii de interes

Domeniul Educație

Subdomeniile sunt:

 • Start: Școli digitalizate pentru viitor!;
 • Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!;
 • Start: Reamenajare curtea școlii!;
 • Start: Prevenirea abandonului școlar!;
 • Start: Acces la educație pentru toți copiii!;
 • Start: Îmbogățire programa școlară!;
 • Start: Competențe cadre didactice!;
 • Start: Educație non-formală!;
 • Start: Inovație în educație!;
 •  Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.

Domeniul Social

Subdomeniile sunt:

 • Start pentru Persoane cu dizabilități!
 • Start pentru Persoane din mediul rural!
 • Start pentru Persoane de etnie minoritară!
 • Start pentru Persoanele vârstnice!
 • Start pentru Persoanele fără adăpost!
 • Start pentru Femei și copii victime ale violenței domestice!
 • Start pentru Persoane care trăiesc cu HIV!
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.

Domeniul Sănătate

Subdomeniile sunt:

 • Start Echipamente pentru sănătate!;
 • Start Prevenție în sănătate!;
 • Start Sănătate emoțională!;
 • Start Femei sănătoase și informate!;
 • Start Sportul pentru toți!;
 • Start Stil de viață sănătos!;
 • Start igienă pentru toți!;
 • Start Inovație în sănătate!;
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. 

Domeniul Mediu

Subdomeniile sunt:

 • Start Educație ecologică!;
 • Start Protejare Mediu Înconjurător!;
 • Start Transport alternativ!;
 • Start Zone Verzi!;
 • Start Combatere dezastre naturale!;
 • Start despre Mediu Informat!;
 • Start Biodiversitate!;
 • Start combaterea risipei alimentare!;
 • Start Inovație în Mediu!;
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.

Domeniul Cultural

Subdomeniile sunt:

 • Start Cultură Pentru Toți!;
 • România respiră culoare!;
 • Start Inovație în Cultură!;
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.

Proiectele aparținând domeniului cultură trebuie să implice în mod direct beneficiarii cărora li se adresează, aceștia aparținând cel puțin unei categorii de grup defavorizat

Eligibilitatea solicitantului

Sunt eligibile următoarele categorii de aplicanți:

 • organizații non-guvernamentale și fundații, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2022, conform valorii euro stabilită în cadrul programului;
 • organizații non-guvernamentale și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2023 și care respectă calendaristic proporțional plafonul veniturilor;
 • instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie;
 • grupurile informale/de inițiativă.

Eligibilitatea cererii de finanțare

 • Proiectul trebuie să răspundă obiectivelor programului;
 • Încadrarea proiectelor în domeniile descrise în cadrul regulamentului și în tipurile de proiecte finanțate/nefinanțate prin prezentul program.
 • Încadrarea proiectelor în calendarul programului, perioada aprilie-decembrie 2023;
 • Încadrarea proiectului pe pragul corespunzător bugetului solicitat;
 • Completarea corectă și completă a tuturor câmpurilor din cadrul aplicației, conform fiecărei cerințe de completare aferentă fiecărui câmp;
 • Respectarea condițiilor de eligibilitate ale aplicantului;
 • Pentru a fi considerată o aplicație eligibilă, aplicantul trebuie să aibă o pagină de Facebook activă (cu postări constante) a solicitantului sau dedicată proiectului;
 • Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România;
 • Activitățile proiectului trebuie să fie în proporție de 75% în format fizic (doar în cazul de epidemii/conflicte umanitare programul se va adapta condițiilor sociale); procentul este mai mic doar dacă se vizează beneficiari direcți din mai multe județe;
 • Datele de contact transmise în cadrul aplicației (e-mail, telefon, pagina de Facebook, site) trebuie să fie corecte și valide;
 • Nu se finanțează mai mult de 2 proiecte pentru aceeași comunitate, doar dacă grupul țintă este diferit. În cazul în care activitățile au obiective diferite, se pot desfășura proiecte pentru aceeași comunitate.

Buget

Bugetul total al programului este de 500.000 euro.

În cadrul programului vor exista trei praguri de finanțare, după cum urmează:

Pragul nr. 1: proiecte în valoare maximă de 1.000 euro

 • Vor exista 10 (zece) apeluri de proiect în perioada martie - decembrie 2023.
 • Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr. 1: 60.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 6.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6
 • Fiecare proiect încadrat în acest prag trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim o lună. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2023.

Pragul nr. 2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro

 • Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2023.
 • Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr. 2: 240.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 30.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 6.
 • Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioada de desfășurare de minim două luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2023.

Pragul nr. 3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro

 • Vor exista 8 (opt) apeluri de proiect în perioada martie – octombrie 2023.
 • Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru pragul nr. 3: 200.000 euro.
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 25.000 euro.
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar: 2.
 • Fiecare proiect încadrat în acest prag, trebuie să aibă perioadă de desfășurare de minim două luni. Proiectele pot fi desfășurate în perioada aprilie – decembrie 2023.

Criterii de evaluare

Evaluarea propunerilor de proiect înscrise în Programul de granturi va urmări respectarea următoarelor criterii:

 • Scopul proiectului este clar descris și obiectivele proiectului sunt SMART (S - specific; M - măsurabil; A - (de) atins/abordabil; R - relevant; T - încadrat în timp);
 • Proiectul deservește grupul țintă identificat, care este descris clar și concret (număr de beneficiari, caracteristici și localitatea/orașul/județul din care provin);
 • Planul de activități este corelat cu obiectivele;
 • Activitățile sunt descrise clar și concis și în ordinea desfășurării lor;
 • Bugetul proiectului respectă categoriile de cheltuieli enumerate în modelul de buget al programului. De asemenea, cheltuielile sunt realiste, rezonabile și esențiale pentru ducerea proiectului la bun sfârșit (bugetul folosit este proporțional cu numărul de beneficiari și impactul estimat);
 • Echipa proiectului menționată și rolurile fiecăruia;
 • Documentele organizației/instituției/grupului (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie să fie complete și autentice.

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 829
Contact

Start ONG

E-mail: startong@actfortomorrow.ro

Știri recente
Azi, 24 aprilie 2024
Ieri, 23 aprilie 2024