Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programului RO-CULTURA: Lansare apel pentru inițiative bilaterale dedicate rezidențelor artistice

Beneficiari eligbili Alocare financiară Termen limită de depunere

entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1,250 EUR/1 săptămână - ​4,000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia - 600 euro;
 • În Islanda - 900 euro;
 • În Liechtenstein - 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână - ​3,000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România - 800 euro.

30 septembrie 2023

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii 

Scop

Prezentul apel pentru inițiative bilaterale își propune să întărească cooperarea bilaterală între artiști din România și Statele Donatoare, pe durata unei rezidențe de 1-4 săptămâni, în România sau unul dintre Statele Donatoare. Artiștii vor colabora la o nouă creație artistică. Spațiul de cooperare va fi stabilit de comun acord între artiști. Artiștii care au nevoie de echipament special pe durata rezidenței, vor planifica împreuna cu partenerii asigurarea acestuia.

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative;
 • arte vizuale;
 • muzică;
 • literatură;
 • abordări interdisciplinare.

Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

Artiștii trebuie să aplice prin intermediul unei entități cu personalitate juridică din România sau din Statele Donatoare.

Parteneriatul bilateral este obligatoriu. Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitantul și partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
 • se încadrează în una din următoarele categorii:
  • entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare;
  • entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România;
 • sprijinul financiar este exclusiv pentru artiștii care efectuează deplasarea în rezidența bilaterală;
 • artiștii trebuie să dovedească competența prin portofoliu artistic și CV.

Buget

Bugetul aferent prezentului apel pentru inițiative bilaterale dedicat rezidențelor artistice este de 50.000 de euro.

Dosarul propunerii de inițiativă bilaterală

Dosarul propunerii de inițiativă bilaterală va include:

 • Cererea de finanțare completată în limba engleză, semnată;
 • Declarația de eligibilitate a solicitantului, completată de solicitant, semnată;
 • Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul, completată de potențialul partener, semnată;
 • Documentele solicitantului cu privire la înregistrarea ca persoană juridică;
 • Contracte încheiate între artiștii care efectuează deplasarea și organizația solicitantă (ex: contracte individuale de muncă, contracte civile, contracte de voluntariat).
 • Portofoliu artistic – dovadă studii, portofoliu artistic, CV.

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 318
Contact

Adresa de email: bilateral@ro-cultura.ro 

Telefon: + 40 21 222 84 79 (interior 107).

Persoană de contact: dna. Cornelia PREDOIU