Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

EUI-IA: Oportunitate de finanțare pentru orașe

Beneficiari eligibili Alocare financiară Termen limită de depunere
autorități urbane 5 milioane EUR  per proiect 19 ianuarie 2023, la ora 14:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Comisia Europeană

Autorități eligibile

Următoarele autorități pot solicita sprijin pentru realizarea  EUI – Innovative Actions:

 • Prima categorie: Orice autoritate urbană a unei unități administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare (DEGURBA) al Eurostat ca orașe, localități sau suburbii (corespunzător codului DEGURBA 1 sau DEGURBA 2 al Eurostat) cu o populație de cel puțin 50 000 de locuitori.
 • A doua categorie: O asociere sau o grupare de autorități urbane cu statut juridic de aglomerare organizată compusă din unități administrative locale, în care majoritatea (cel puțin 51%) locuitorilor locuiesc în unități administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare (DEGURBA) al Eurostat ca orașe, localități sau suburbii (corespunzător codului DEGURBA 1 sau DEGURBA 2) și în care populația totală combinată este de cel puțin 50 000 de locuitori.
 • A treia categorie: O asociere sau o grupare de autorități urbane fără statut juridic de aglomerări organizate în care toate autoritățile urbane implicate (autoritatea urbană principală și autoritățile urbane asociate) sunt unități administrative locale definite în funcție de gradul de urbanizare (DEGURBA) de Eurostat ca orașe, localități sau suburbii (corespunzător codului 4 DEGURBA 1 sau DEGURBA 2) și în care populația totală combinată (autoritatea urbană principală și autoritățile urbane asociate) este de cel puțin 50 000 de locuitori.

Cerințe comune pentru autoritățile urbane eligibile

Următoarele principii se aplică tuturor autorităților urbane eligibile în cadrul  primului apel pe  EUI – Innovative Actions:

 • Toate autoritățile urbane trebuie să fie situate într-un stat membru al UE.
 • Numai autoritățile urbane eligibile, astfel cum sunt definite mai sus, pot depune un formular de candidatură în cadrul cererii de propuneri EUI – Innovative Actions. Un formular de candidatură depus de un partener de execuție va fi declarat neeligibil.
 • Autoritățile urbane pot fi înscrise într-o propunere de proiect numai ca autorități urbane principale și/sau asociate. Categoria de parteneri de execuție este rezervată doar instituțiilor și/sau organizațiilor care nu sunt recunoscute ca autorități urbane în cadrul  EUI – Innovative Actions. 
 • Dacă soluțiile inovatoare necesită o interfață urban-rural sau o abordare pe bază de zone funcționale, unități administrative locale definite ca fiind rurale în funcție de gradul de urbanizare (cod DEGURBA 3 al Eurostat) se pot include ca parteneri de execuție. Vă rugăm să rețineți că numărul lor de locuitori nu contează pentru a atinge pragul minim de eligibilitate de 50 000. Motivul pentru includerea unităților administrative locale definite ca fiind rurale trebuie prezentat și justificat în mod clar în formularul de candidatură.
 • O autoritate urbană sau o aglomerare organizată poate fi implicată într-o singură propunere de proiect în cadrul fiecărei cereri de propuneri (chiar dacă aceste propuneri de proiecte sunt depuse în cadrul aceluiași apel de propuneri referitor la teme diferite). Regula se aplică, de asemenea, autorităților urbane asociate (o municipalitate poate fi implicată într-o singură propunere de proiect, fie în calitate de autoritate urbană principală sau de autoritate urbană asociată).
 • Autoritățile urbane care beneficiază deja de sprijin în cadrul unui proiect aprobat de   EUI – Innovative Actions  în cadrul unei cereri de propuneri anterioare nu pot depune un nou formular de candidatură referitor la aceeași temă pe întreaga durată a inițiativei.
 • Autoritățile urbane trebuie să respecte cerințele privind excluderea de la accesul la finanțare.

Tematică

Noul Bauhaus european - Inițiativa „noul Bauhaus european” (NBE) lansată de CE în 2020, face legătura între Pactul verde european și spațiile și experiențele noastre de viață și exprimă ambiția UE de a crea locuri, produse și moduri de viață frumoase, durabile și favorabile incluziunii. Aceasta promovează noi moduri de viață în care durabilitatea se potrivește cu stilul, accelerând astfel tranziția ecologică în diverse sectoare ale economiei și ale societăților noastre, precum și în alte domenii ale vieții noastre cotidiene. Scopul este de a oferi tuturor cetățenilor acces la bunuri circulare și cu emisii de carbon mai scăzute, care sprijină regenerarea naturii și protejează biodiversitatea. Inițiativa NBE ne invită să ne imaginăm și să construim împreună un viitor durabil și favorabil incluziunii, care să fie frumos pentru ochii, mintea și sufletul nostru. NBE are în vedere proiecte, locuri, practici și experiențe care sunt:

 • Frumoase: Plăcute din punct de vedere estetic, dar și inspirate de artă și cultură, răspunzând nevoilor și îmbunătățind calitatea experienței dincolo de funcționalitate.
 • Durabile, în armonie cu natura, mediul și planeta noastră.
 • Favorabile incluziunii, încurajând un dialog între culturi, discipline, genuri și vârste. 

Sugestii de teme pentru autoritățiile urbane

 • Construcție și renovare în spiritul circularității și al neutralității emisiilor de carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri abordabil;
 • Regenerarea spațiilor urbane.

Obiectivele politicii de coeziune

Proiectele propuse pentru finanțare ar trebui să demonstreze contribuția la unul dintre obiectivele specifice ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027:

 • Obiectivul specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” (O Europă mai verde);
 • Obiectivul specific 2.6 „Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” (O Europă mai verde);
 • Obiectivul specific 2.7 „Îmbunătățirea protejării naturii și a biodiversității, precum și a infrastructurii verzi, în special în mediul urban, precum și diminuarea poluării” (O Europă mai verde);
 • Obiectivul specific 4.3 „Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale” (O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii);
 • Obiectivul specific 4.6 „Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială” (O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii);
 • Obiectivul specific 5.1 „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane” (Europa mai aproape de cetățeni). 

Costuri eligibile

Următoarele categorii de costuri pot fi utilizate în cadrul proiectelor   EUI – Innovative Actions. 

 • Personal;
 • Birou și administrativ;
 • Deplasare și cazare;
 • Expertiză și servicii externe;
 • Echipament;
 • Lucrări de infrastructură și construcții.

Pentru mai multe detalii click aici.

Vizualizări: 198
Contact

E-mail: info@urban-initiative.eu