Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

EaSI: Consolidarea rolului partenerilor sociali în atenuarea impactului economic și social al crizei COVID-19

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Solicitanții principali și co-solicitanții trebuie să fie organizații partenere sociale la nivel european
1.000.000 - 5.000.000 euro 26 aprilie 2021

Finanțator

Comisia Europeană

Operator de program

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Buget

5.000.000 euro

Obiectiv

Apelul vizează organizațiile europene și naționale transindustriale și sectoriale de angajatori și sindicale, în special cele afectate în cea mai mare parte de pandemie și se află în cea mai vulnerabilă situație în vederea asigurării activităților lor și a abordării impactului social și al ocupării forței de muncă și consolidarea rezilienței organizațiilor lucrătorilor și a angajatorilor.

Activități eligibile

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri includ:

 • promovarea și participarea la dialogul social național bipartit și tripartit și la negocierile colective pentru a proteja locurile de muncă și a sprijini redresarea economică;
 • să își îndeplinească rolul în dialogul social european în jurul crizei Covid-19 la niveluri transindustriale și sectoriale în diferitele sale dimensiuni de schimb de informații, consultare, negociere și acțiune comună, în special în contextul priorităților Comisiei și al Pilonului european al drepturilor sociale;
 • menținerea gradului de conștientizare a dialogului social european și a capacității îmbunătățite de a participa la acesta, inclusiv în contextul implicării tot mai mari a partenerilor sociali în procesul semestrului european și a punerii în aplicare a Mecanismul de Redresare și Reziliență;
 • desfășurarea de activități analitice sau de instruire relevante;
 • continuarea pregătirii, monitorizării, urmăririi și / sau punerii în aplicare a textelor comune convenite la nivel transindustrial și sectorial.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții (principali și co-solicitanți) trebuie să fie persoane juridice constituite și înregistrate în mod corespunzător, având sediul social stabilit în țările participante ale Axei Progress.

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile ca solicitanți principali:

 • Statele membre ale UE
 • Islanda și Norvegia în conformitate cu Acordul SEE

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în mod corespunzător în următoarele țări sunt eligibile în calitate de co-solicitanți:

 • Statele membre ale UE
 • Islanda și Norvegia în conformitate cu Acordul SEE
 • Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia

Tipul entităților

Pentru a fi eligibili, solicitanții principali și co-solicitanții trebuie să fie organizații partenere sociale la nivel european.

Consorții

Acțiunile trebuie să implice consorții. Subvențiile vor fi acordate unui consorțiu al unui solicitant principal și unuia sau mai multor co-solicitanți. Solicitantul principal trebuie să fie o organizație trans-industrială de partener social la nivel european. Solicitantul principal poate reprezenta lucrătorii sau angajatorii.

Criterii de evaluare

Propunerile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și capacitate operațională vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de atribuire:

 • relevanță
 • calitate
 • rezultate și impact

Pentru mai multe detalii click aici

Vizualizări: 139