Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ambasada Olandei la București: Fondul pentru Drepturile Omului

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
organizații ale societății civile din România

Granturile solicitate trebuie să se încadreze în intervalul 5.000 – 24.999 euro

30 aprilie 2021, ora 12:00

Finanțator

Ministerul Afecerilor Externe al Olandei

Operator de program

Ambasada Olandei la București

Despre program

Fondul pentru Drepturile Omului are ca obiectiv sprijinirea activităților organizațiilor societății civile din întreaga lume, de a le încuraja să se angajeze activ în promovarea și apărarea drepturilor omului.

Cererile de proiect trebuie să fie conforme cu cel puțin una dintre prioritățile politicii guvernamentale olandeze în domeniul drepturilor omului și ar trebui să se concentreze pe domeniile menționate mai jos:

 • Libertatea de exprimare și libertatea internetului

Activități axate pe jurnalismul de investigație, acces la date și informații, lupta împotriva știrilor false și dezinformării.

 • Libertatea religiei sau a convingerilor

Activități axate pe promovarea toleranței și creșterea gradului de conștientizare a libertății de religie sau credință.

 • Drepturi egale pentru persoanele LGBTI

 Activități axate pe sensibilizarea cu privire la drepturile LGBTI ca drepturi ale omului.

 • Drepturi egale pentru femei și fete

Activități axate pe lupta împotriva traficului de persoane, lupta împotriva violenței domestice, promovarea abordării integratoare a egalității de gen în procesul de luare a deciziilor legate de politicile publice, promovarea drepturilor sexuale și reproductive, promovarea participării politice a femeilor.

Criterii de finanțare

 • Cererile trebuie prezentate în formatul solicitat;
 • Aplicațiile trebuie să se concentreze pe unul dintre domeniile prioritare menționate mai sus;
 • Organizațiile solicitante ar trebui să aibă un istoric solid al activităților și angajamentului față de domeniul politic și comunitățile vizate de proiect;
 • Aplicațiile trebuie să stabilească obiective clare și fezabile pentru a obține rezultate durabile, inclusiv cooperarea cu părțile interesate guvernamentale relevante, după caz;
 • Cererile nu trebuie să se refere la proiecte în curs, inițiative umanitare și profit generarea de activități, deoarece acestea nu sunt eligibile pentru finanțare;
 • Proiectele trebuie să înceapă în 2021 și să se termine până cel târziu în 2023;
 • Subvențiile solicitate de la Fondul pentru Drepturile Omului ar trebui să se încadreze în intervalul 5.000 - 24.999 euro.

Procedura de aplicare

 • Propunerile de proiect trebuie trimise la Ambasada Olandei la București prin e-mail;
 • Numai propunerile trimise la această adresă de e-mail vor fi luate în considerare, iar subiectul e-mailului trebuie să fie: „[Numele organizației solicitante] - Cerere HRF 2021”;
 • Propunerile trebuie depuse folosind formularul standard de cerere;
 • Propunerile mai lungi de 5 pagini în total (fără anexe) nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe detalii click aici

Vizualizări: 236
Contact

Ambasada Olandei la București

E-mail: BKR-HRF@minbuza.nl