Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

INNO4COV-19: Stimularea inovației pentru diagnosticarea, prevenirea și supravegherea COVID-19

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Companii și consorții de companii

Până la 100.000 de euro, precum și:

 • suport personalizat
 • acces la facilități și infrastructură specifice
 • expunere medie
30 aprilie 2021

Finanțator

INNO4COV-19 este un proiect finanțat de Orizont 2020

Buget

1.200.000 euro

Obiectiv

INNO4COV-19 are misiunea de a crea o platformă „lab-to-fab” și o resursă de colaborare unde companiile și laboratoarele de referință vor găsi instrumentele pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare pentru a aborda COVID-19 și pandemii viitoare- de la evaluarea ideilor la exploatarea pieței.

Domenii tehnologice

Apelul își propune să ofere sprijin financiar companiilor cu scopul de a accelera dezvoltarea și comercializarea soluțiilor inovatoare pentru a aborda COVID-19 care au fost deja validate în mediul relevant și care se concentrează pe unul dintre următoarele domenii tehnologice:

 • Sisteme inovatoare de diagnostic și screening

Sisteme de eșantionare, screening, diagnostic și prognostic rapide, eficiente din punct de vedere al costurilor și ușor de implementat, inclusiv noi metode de screening al plămânilor, folosind de exemplu AI sau soluții avansate de fotonică, pentru a detecta prezența parametrilor legați de agentul patogen, în special într-un stadiu incipient al infecției .

 • Supravegherea mediului

Sisteme de supraveghere a mediului (canalizare, aer etc.) și analize de date pentru (re)apariția și răspândirea virală în comunități, bazate, de exemplu, pe biosenzori optici sau detectarea genetică.

 • Echipament mai sigur de protecție pentru oameni și public

Protecția medicilor și a publicului larg îmbunătățind, de exemplu, proprietățile de umectare și filtrare a țesăturilor pentru măștile de față; senzori, sterilizare, inclusiv robotică și soluții AI, pentru dezinfecție și distanțare socială în medii precum asistență medicală, spații publice și clădiri.

 • Senzori și dispozitive pentru telemedicină

Senzori cu cost redus, dispozitive portabile inteligente și robotică/ AI pentru telememedicină, teleprezență și monitorizare continuă de la distanță a parametrilor pacienților.

Criterii de eligibilitate

Solicitanții acceptați pentru apel sunt companii și consorții de companii care dezvoltă soluții, asigurându-se că:

 • Sunt recunoscuți legal (au „personalitate juridică”) și trebuie să se califice pentru finanțarea H2020;
 • Organizațiile sau consorțiile care aplică nu ar fi trebuit să aibă condamnări pentru comportament fraudulos, alte nereguli financiare, practici comerciale neetice sau ilegale;
 • Organizațiile participante nu ar fi trebuit declarate în faliment sau să fi inițiat proceduri de faliment;
 • Nu se află sub lichidare sau nu este o întreprindere aflată în dificultate;
 • Nu este exclus din posibilitatea de a obține finanțare UE în conformitate cu prevederile atât ale legislației naționale, cât și ale legislației UE, sau printr-o decizie a autorității naționale sau a UE.

Criterii de evaluare

 • Impactul tehnologiei inovatoare și rezultatul anticipat 

Impactul potențial al produselor sau cazurilor de afaceri propuse trebuie să se bazeze pe scenarii reale și realiste. Soluția anticipată trebuie să răspundă unei nevoi potențiale care să valorifice sprijinul financiar solicitat. Solicitantul terț trebuie să furnizeze informații pentru comunicare către public, astfel încât comunitatea să își poată urmări progresul. 

 • Excelența ideii și abordării

Obiectivele aplicației trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, atribuite, realiste, limitate în timp) și trebuie să demonstreze o viziune clară de la început definit până la sfârșit. Utilizarea serviciilor trebuie să corespundă obiectivelor și trebuie să susțină calea către implementarea pieței. Nivelul TRL trebuie demonstrat a fi cel puțin între 6-7. 

 • Calitatea și eficiența implementării

Serviciile selectate și abordarea trebuie să abordeze provocarea tehnologică și / sau provocările relevante de dezvoltare și comercializare. Alocarea resurselor trebuie să fie adecvată. Aspectele de reglementare trebuie abordate în mod corespunzător.

 • Contribuție cu valoare adăugată de la platforma INNO4COV-19

Este foarte recomandat ca fiecare propunere să identifice deja ce sprijin este necesar din platforma INNO4COV-19.

Pentru mai multe detalii click aici

Vizualizări: 86
Contact

Helpdesk INNO4COV-19

info@inno4cov19.eu