Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

b-solutions: Apel dedicat cooperării transfrontaliere

Beneficiari eligibili Beneficii Termen limită de depunere
 • organismele publice și echivalente publice (naționale, regionale, locale) cu o graniță națională care își limitează teritoriul;
 • entități transfrontaliere precum Grupările Europene de Cooperare Teritorială, euroregiuni, eurodistricte, euroorașe și structuri similare transfrontaliere cu personalitate juridică, chiar dacă nu sunt organisme publice.
Candidaților câștigători li se va acorda sprijinul experților juridici cu cunoștințe despre instanțele transfrontaliere care vor coopera cu participanții la b-solutions 11 martie 2021

Operator de program

Asociația Regiunilor Europene de Frontieră

Obiectiv

Scopul principal al apelului este de a aborda cazurile în care interacțiunile peste graniță sunt mai dificile din cauza următoarelor motive:

 • lipsa de coerență a legislației aplicabile pe diferite părți ale frontierei;
 • neconcordanțe și suprapuneri ale diferitelor proceduri administrative;
 • legislația europeană, națională sau regională aplicabilă nu are în vedere să ia în considerare specificitatea interacțiunilor transfrontaliere. 

Domenii tematice

Comisia Europeană a decis să alinieze îndeaproape subiectele acestei inițiative pilot la cele definite în cadrul comunicării privind stimularea creșterii și coeziunii în regiunile de frontieră europene.

Pentru prezenta cerere de propuneri, solicitanții pot depune propuneri de caz de consiliere care abordează următoarele subiecte:

 • Ocuparea forței de muncă

Obstacolele legate de ocuparea forței de muncă se pot referi la lipsa de cooperare între serviciile publice de ocupare a forței de muncă, dificultăți în accesarea informațiilor generale și a posturilor vacante pe piața muncii transfrontaliere, recunoașterea diplomelor și abilităților, probleme de impozitare, securitate socială și drepturi la pensie.

 • Transporturi

​Solicitanții pot include obstacole în furnizarea de servicii de transport public și alte servicii conexe aspecte, de exemplu, coordonarea planificării transportului, tarifarea transportului, integrarea orarelor, acces ușor și multilingv la informații.

 • Sănătate

Sub acest subiect, solicitanții pot contura obstacolele legate de accesul la servicii de sănătate în zonele transfrontaliere, acces la facilități care oferă servicii de sănătate, acces către serviciile de urgență și alte cazuri.

 • Cooperare instituțională

​Acțiunile sub acest subiect pot atinge diferite domenii de activitate, precum recunoașterea reciprocă a calificărilor, datelor, informațiilor etc.

 • Multilingvism

Obstacolele legate de multilingvism pot include dificultăți în promovarea multilingvismului și încercări nereușite de a facilita o abordare multilingvă în regiunea specifică de frontieră.

 • E-guvernare

Solicitanții pot prezenta obstacole legate de diverse aspecte legate de e-soluții, de exemplu, analizând nevoile specifice transfrontaliere: Interacțiunile sunt dificile atunci când se întâlnesc două sisteme care funcționează la viteze diferite, interoperabilitatea autorităților publice este limitată, interfețele sunt programate într-o singură limbă etc.

 • Servicii de informații

În acest domeniu tematic, solicitanții pot prezenta obstacole în furnizarea de informații comune - informații și servicii de încredere cu privire la problemele relevante din regiunea de frontieră și regiunea vecină.

 • Evidență și date

Acțiuni specifice ar putea fi compararea datelor, diseminarea datelor în toate limbile necesare, crearea de baze de date comune, colectarea de date administrative și de recensământ etc.

Important! Organismelor publice care aplică în cadrul apelului li se solicită să selecteze doar unul dintre subiectele propuse.

Criterii de eligibilitate

Următoarele principii se aplică tuturor solicitanților eligibili în cadrul inițiativei b-solutions:

 • Toți solicitanții trebuie să se afle într-un stat membru al UE (sau o țară AELS învecinată sau Regatul Unit) și teritoriile lor au cel puțin o frontieră terestră internă a UE cu un alt stat membru UE / țară AELS / Regatul Unit.
 • Numai organismele publice eligibile și organismele echivalente publice sau structurile transfrontaliere ca „solicitanți” pot depune un formular de cerere în cadrul prezentei cereri de propuneri. 
 • Orice solicitant sau partener poate fi implicat într-o singură propunere de caz de consiliere în același domeniu tematic în cadrul prezentei cereri de propuneri.

Criterii de evaluare

Criteriile pentru selectarea cazurilor de consiliere sunt: ​​

 • acțiunea propusă abordează obstacolele reale și documentate de natură administrativă și/ sau juridică care împiedică cooperarea transfrontalieră într-unul dintre domeniile tematice abordate în comunicare;
 • creșterea potențială a cooperării transfrontaliere dacă obstacolul este rezolvat;
 • mandatul solicitantului sau al partenerilor de a elabora soluții;
 • potențialul de replicabilitate al acțiunii.

După depunere, fiecare cerere este supusă unui proces de selecție, respectiv următorii pași: 

 • Verificarea eligibilității
 • Evaluarea de către AEBR și Comisia Europeană

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 116
Contact

Asociația Regiunilor Europene de Frontieră

E-mail: b-solutions@aebr.eu