Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Minsterul Mediului, Apelor și Pădurilor - Apel de proiecte „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”,

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG
 • Societate comercială
 • Instituție publică
 • Instituție de cercetare
 • Instituție de învățământ
între 700.000 și 900.000 euro 15 ianuarie 2021

Finanțator

 Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021

Operator de program

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget

3.550.000 euro

Obiectiv

Obiectivul Programului RO – Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului. 

„Restaurarea zonelor umede și turbăriilor” susține componenta Ecosistemelor și biodiversitate a Programului RO-Mediu. 

Activități eligibile

 • Lucrările destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării prevăzute în Anexa 9. La stabilirea lucrărilor minime necesare restaurării zonelor umede/turbăriilor se va porni de la schemele de restaurare care se regăsesc în Anexa 9. La dezvoltarea proiectelor de restaurare și propunerea lucrărilor de restaurare se vor consulta metodele utilizate în restaurarea turbăriilor degradate prevăzute în ”Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România” – Anexa 10; lucrare în care sunt sintetizate rezultatele unor activități desfășurate în cadrul Proiectului ”Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)”, implementat de Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB). O atenție deosebită se va acorda planurilor de monitorizare post reabilitare instituite pentru fiecare zona umedă/turbărie;
 • Elaborare a documentelor pregătitoare necesare implementării măsurilor dedicate ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), studiu de evaluare adecvată (EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectură, geotehnice, etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării activităților, după caz. 

Criterii de evaluare

Procedura de evaluare şi selectare a proiectelor include 3 etape:

 • Verificarea conformității cererii de finanțare din punct de vedere administrativ (criterii de admisibilitate);
 • Verificarea conformității Solicitantului/partenerilor de proiect cu criteriile de eligibilitate;
 • Evaluarea proiectelor privind cerințele tehnice și financiare și selecția proiectelor pentru finanțare.

Verificarea tehnică și financiară a aplicației de proiect și procesul de evaluare implică evaluarea următoarelor criterii principale:

 • relevanță (contribuția proiectului la rezultatele Programului, valoare adăugată pentru nevoile grupurilor țintă directe și indirecte și ale beneficiarilor);
 • maturitate (calitatea ofertei tehnice, mecanismul de implementare a proiectului şi calitatea ofertei financiare);
 • sustenabilitate.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 80
Contact

Programul RO-Mediu

E-mail: see2014-2021@mmediu.ro