Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu învățământului profesional și tehnic

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Pentru proiectele de cooperare și mobilități în domeniul ÎPT, candidații trebuie să fie:

 • unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic.

Pentru proiecte naționale în domeniul ÎPT, candidații trebuie să fie:

 • instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau județean în domeniul ÎPT. 
între 24.000 și 35.000 euro
 • Pentru proiecte de cooperare și mobilități: 4 iunie 2021
 • Pentru proiecte naționale: 18 iunie 2021

Finanțator

 Granturile SEE 2014-2021 și Guvernul României

Operator de program

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

 1.199.480,21 euro

Obiectiv

Obiectivul specific al proiectelor este îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă.

Aria de suport:

 • Cooperarea consolidată între școlile din ÎPT și agenții economici implicați în proiecte
 • Facilitarea activitatilor cu scop de învățare între România și Statele Donatoare (realizate atat prin mobilitati sau prin activitati virtuale), pentru responsabilii de formare profesională (tutori de practică ai agenților economici și profesori care predau discipline de specialitate în unitățile de învățământ din ÎPT) 

Tipuri de proiecte finanțabile

Proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul ÎPT

Principalul obiectiv al proiectelor de cooperare și mobilitate în domeniul ÎPT este îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităților lor cu cerințele pieței muncii, prin facilitarea schimbului de experiență între instituții din Învățământul Profesional și Tehnic (ÎPT) și agenții economici parteneri ai acestora cu instituții similare din Statele Donatoare sau din celelalte 14 state beneficiare ale programului - Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Proiecte naționale în domeniul ÎPT

Principalul obiectiv al proiectelor naționale în domeniul ÎPT este îmbunătățirea calității formării profesionale a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităților lor cu cerințele pieței muncii

Activități eligibile

Pentru proiecte de cooperare și mobilitate

 • activități care întăresc cooperarea și crearea de rețele între instituțiile partenere din România și instituția gazdă a Statului Donator sau a unui Stat Beneficiar al programului;
 • testarea și/sau implementarea practicilor inovatoare în domeniul învățării bazate pe muncă;
 • elaborarea, testarea și utilizarea unor documente și instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor (memorandum de înțelegere, acorduri de învățare, ghiduri de evaluare pentru tutorii din stagiile de practică ale elevilor, noi curricula la decizie locală etc.);
 • activități care facilitează validarea şi recunoașterea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite prin învățarea bazată pe muncă;
 • activități de sprijinire a elevilor cu dizabilități/nevoi speciale pentru a finaliza ciclurile de învățământ și pentru a facilita tranziția acestora pe piața forței de muncă;
 • activități dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniștilor (cadre didactice care predau discipline de specialitate și tutori din domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a principiilor echității, diversității și includerii în comportamentul lor față de elevi; 
 • vizita de studiu.

Pentru proiecte naționale

Proiectele constau în:

1. Planificarea, organizarea și derularea a 1-2 evenimente de tipul:

 • sesiuni de informare/formare pentru persoane cu responsabilități în domeniul ÎPT la nivel național, regional, județean, local, profesori din ÎPT care predau discipline VET, tutori de practică ai agenților economici, reprezentanți ai unităților de învățământ din ÎPT, ai agenților economici și ai partenerilor sociali;
 • ateliere de lucru pentru:
  • elaborarea, testarea și utilizarea unor documente și instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor (Standarde de pregătire profesională, Acorduri de parteneriat, Acorduri de învățare, Planuri de școlarizare);
  • elaborarea de metodologii și instrumente necesare validării și recunoașterii cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite de elevii din ÎPT prin învățarea bazată pe muncă.
 • activități dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniștilor (cadre didactice care predau discipline de specialitate și tutori din domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a principiilor echității, diversității și includerii în comportamentul lor față de elevi.

2.Diseminarea și exploatarea rezultatelor și produselor obținute/realizate în eveniment/evenimente.

Criterii de evaluare

Pentru proiectele de cooperare și mobilitate

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: Relevanță (30 de puncte);

 • Design și implementare (25 de puncte);
 • Calitatea parteneriatului și a cooperării (25 de puncte);
 • Impact și diseminare (20 de puncte).

Pentru proiectele naționale

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

 • Relevanță (40 de puncte);
 • Design și implementare (30 de puncte);
 • Impact și diseminare (30 de puncte).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 393
Contact

ANPCDEFP

În toate etapele proiectelor privind candidarea, selecția și implementarea, puteți contacta următorii experți tehnici:

olivia.jidveian@anpcdefp.ro

radu.stoika@anpcdefp.ro