Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ),
 • Casele Corpului Didactic (CCD)
 • Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)

Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.

între 1.500 și 27.000 euro 4 iunie 2021

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

 140.804,81 euro

Obiectiv

Obiectivul general al programului - de a spori capitalul uman și baza de cunoștințe în România - se concretizează în domeniul educației școlare prin proiecte de mobilitate care vizează îmbunătățirea competențelor experților români în educație (inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri) în domeniul lor de furnizare a serviciilor sau în domeniile democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale.

Prin proiectele de mobilitate depuse, va fi abordată necesitatea sprijinirii școlilor românești în creșterea calității educației.

Activități eligibile

Mobilitate

În timpul mobilității pot fi organizate următoarele activități de învățare:

 • job shadowing
 • vizite de studiu
 • seminarii în instituții similare din Statele Donatoare

Participanții pot participa, de asemenea, la cursuri structurate cu accent pe democrație, drepturile omului, cetățenie, incluziune socială, metodologii de predare, guvernanță școlară sau alte domenii profesionale oferite de instituțiile / centrele / organizațiile de formare din Statele Donatoare.

Programul de lucru va conține cel puțin următoarele: obiectivele mobilității, valoarea adăugată a mobilității, agenda și descrierea conținutului programului, numărul participanților, rezultatele așteptate și impactul.

Activități de monitorizare:

 • elaborarea de noi programe opționale, metode de predare specifice și materiale didactice/de consiliere privind incluziunea și multiculturalitatea, educație în domeniul drepturilor omului, participare activă și cetățenie, abordarea didactică centrată pe elevi etc. pentru a pregăti și implementa mai bine educația și formarea cadrelor didactice;
 • testarea și/sau implementarea practicilor sau orientărilor inovatoare în domeniul furnizării de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii sociale în școli;
 • elaborarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori, pilotarea acestora și includerea versiunii finale în oferta de instruire a instituției de trimitere;
 • participarea la întâlniri de învățare de la egal la egal și de reflecție cu beneficiarii din alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea rezultatelor care urmează să fie transferate în sistemul educațional;
 • activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, abilităților și atitudini dobândite prin mobilitatea învățării (dacă este posibil).

Criterii de evaluare

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii: 

 • Relevanță (35 de puncte);
 • Proiectare și implementare (30 de puncte);
 • Impactul, diseminarea și transferul rezultatelor (35 de puncte).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 360
Contact

ANPCDEFP

Experti tehnici învăţământ preuniversitar:

Coordonator tehnic al programului: