Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte de mobilitate în învățământul superior

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
  • instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE).

Persoanele fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile

între 1.500 și 500.000 euro 15 ianuarie 2021

Finanțator

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

1.000.000 euro

Obiectiv

Obiectivul general este îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior. 

Domeniile de sprijin:

  • Stimularea mobilităţii de învăţare a studenţilor şi a personalului între România şi Statele Donatoare;
  • Cooperare şi parteneriate între educaţie şi lumea muncii.

Activități eligibile

Mobilitatea studenților

 Această acțiune permite studenților din universitățile românești să efectueze o perioadă de studiu de 3 până la 12 luni (în același an universitar) sau o perioadă de stagiu de 2 până la 12 luni (în același an universitar) într-unul din Statele Donatoare. Reciproc, permite studenților din universitățile din Statele Donatoare să efectueze o perioadă de studiu sau stagiu în aceleași condiții de durată ca mai sus (în același an universitar) într-una din instituțiile românești.

Mobilitatea personalului

Această acțiune permite următoarele tipuri de mobilitate a personalului HEI:

  • misiuni de predare cu o durată cuprinsă între 2 zile și 2 săptămâni (cu excepția timpului de călătorie) pentru personalul didactic din universitățile românești într-o universitate a unui Stat Donator și reciproc (minim 8 ore de predare pe săptămână sau per orice perioadă mai scurtă de ședere sunt obligatorii). 
  • mobilitate de predare cu scopul de a participa la seminarii, ateliere, cursuri de instruire, vizite de studiu, job shadowing, pentru predarea cadrelor didactice către și de la universitățile din România și Statele Donatoare. Durata este între 2 zile și 2 săptămâni (cu excepția timpului de călătorie).

Sprijin organizațional pentru proiectele de mobilitate 

Va fi finanțat prin granturi SEE atât pentru trimitere, cât și pentru găzduire instituții. Organizarea mobilității studenților și a personalului este menită pentru orice cost direct legată de implementarea activităților de mobilitate în cadrul unei Proiect de mobilitate (cu excepția existenței și a deplasărilor pentru participanți) inclusiv pregătirea (pedagogică, interculturală), monitorizarea și sprijinul participanților în timpul mobilității (de ieșire / de intrare), validarea / recunoașterea rezultatelor învățării.

Sprijin pentru nevoi speciale

Studenții și personalul cu nevoi speciale poate solicita un grant suplimentar specific, după ce a fost selectat pentru o perioadă de mobilitate.

Criterii de evaluare

Procesul de selecție constă în verificarea capacității administrative și a eligibilității.

Verificarea administrativă și a eligibilității este efectuată de experți ai operatorului de program, membri ai unității de implementare a programului, utilizând liste de verificare specifice. După finalizarea acestei etape, o listă a proiectelor propuse pentru finanțare și proiectele respinse vor fi redactate și supuse selecției Comitetul pentru revizuire. Propunerea finală a comitetului este înaintată directorului operatorului de program.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 192
Contact

ANPCDEFP

În timpul etapelor de aplicare, selecţie şi implementare, puteţi contacta următorii experţi tehnici:

radu.stoika@anpcdefp.ro

madlena.nen@anpcdefp.ro

raluca.boldan@anpcdefp.ro