Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel de proiecte adresat traducătorilor literari

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Traducători literari (persoane fizice sau grupuri de până la 5 persoane), cu vârsta de peste 18 ani, având calificările educaționale și nivelurile de experiență și reședința legală într-una dintre țările participante în programul Europa Creativă Maximum 3.000 de euro 28 februarie 2021, ora 18:00 CET

Finanțator

Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, prin consorțiul format din Institutul Goethe, Institutul Francez și Izolyatsia

Buget

Bugetul alocat sprijinului pentru mobilitate este estimat la 500.000 euro.

Scop

Asistența pentru mobilitate i-Portunus este destinată acoperirii cheltuielilor legate de mobilitatea individuală: transport, cazare etc.

Sprijinul financiar este destinat să acopere mobilitatea beneficiarului și nu numai transportul de mărfuri, opere de artă sau materiale.

Despre apel

i-Portunus oferă sprijin financiar pentru finanțarea parțială a costului călătoriei (transport, cazare etc.) către o altă (sau mai multe) țări participante la programul Europa Creativă.

Durata mobilității trebuie să fie între 7 și 60 de zile și trebuie să aibă loc înainte de 30 noiembrie 2021.

Călătoria poate fi continuă sau segmentată:

 • o mobilitate continuă înseamnă că aveți o călătorie dus-întors sau o călătorie cu mai multe destinații.
 • o mobilitate segmentată înseamnă că veți călători de mai multe ori către una sau mai multe destinații.

Fiecare călătorie trebuie să dureze cel puțin cinci zile, iar numărul total de zile trebuie să fie între 7 și 60 de zile.

Obiectivul principal al mobilității dvs. este de preferință unul dintre următoarele:

 • colaborare internațională: de exemplu, cu un autor în cadrul unei traduceri literare;
 • rezidențe orientate spre producție;
 • dezvoltare profesională: de exemplu, veți participa la reuniuni, workshop-uri, ateliere, cursuri de masterat și alte tipuri de instruire în afara educației formale.

Modalitatea de înscriere

Pentru a aplica, ar trebui să organizați un proiect cu o instituție gazdă / partener / editor dintr-o altă țară participantă la programul Europa Creativă.

În aplicație va trebui să:

 • Descrieți proiectul și obiectivul său principal.
 • Explicați cum vă va permite mobilitatea să atingeți obiectivul declarat.
 • Furnizați documente care să arate că ați făcut planuri cu un partener și că partenerul este angajat în proiectul tău.

Cererea va fi evaluată mai favorabil dacă puteți demonstra că proiectul face parte dintr-un plan care va duce la dezvoltarea de noi audiențe, colaborări, perspective de carieră, oportunități sau alte efecte pe termen mai lung.

Aplicațiile de grup

„Un grup” este definit ca un număr fix de persoane (până la 5) care au același proiect de mobilitate coerent.

Persoanele din grup pot veni și se pot întoarce în diferite țări, dar proiectul de mobilitate impune grupului să călătorească în aceeași țară de destinație și, în măsura posibilului și după caz, să sosească și să plece în aceleași date:

 • mobilitatea trebuie să se concentreze pe un singur proiect de grup.

Dacă una (sau mai multe) persoane din acest grup nu vor efectua o mobilitate transnațională, persoana (persoanele) în cauză nu va primi sprijinul.

i-Portunus susține doar artiști individuali și profesioniști din domeniul culturii care realizează o mobilitate transnațională.

Pentru cererile de grup, o persoană ar trebui să trimită o cerere pentru întregul grup, inclusiv pentru numele, naționalitatea, data nașterii și țara de reședință a tuturor celorlalți membri ai grupului în formularul de cerere. Reprezentantului i se cere să trimită un CV și un portofoliu artistic, ambele întruchipând grupul în ansamblu.

Criterii de eligibilitate

 • Cererile trebuie depuse în limba engleză, online prin my.i-portunus.eu, până la termenul limită;
 • Cererile trebuie să includă toate informațiile solicitate în formularul de cerere, inclusiv documente anexate;
 •  Solicitanții trebuie să fie traducători activi în domeniul literaturii, cu vârsta de cel puțin 18 ani și rezidenți legali ale unei țări participante în programul Europa Creativă;
 • Destinația mobilității trebuie să fie o țară participantă în programul Europa Creativă;
 • Data plecării trebuie să fie la 1 iunie 2021 sau după aceasta, iar data întoarcerii înainte de 30 noiembrie 2021;
 • Durata totală a mobilității trebuie să fie între 7 și 60 de zile (inclusiv zile de călătorie);
 • Solicitanții nu au primit anterior asistență pentru mobilitate i-Portunus.

Pentru grupuri

 • Dacă membrii grupului intenționează să aibă durate diferite ale mobilității sau călătoresc în diferite zone destinații, atunci grupul nu este eligibil și este indicat să se aplice individual;
 • Un membru al grupului nu poate acționa ca organizație gazdă;
 • Dacă vreun membru al grupului a primit anterior asistență pentru mobilitate i-Portunus, cererea va fi respinsă.

Criterii de selecție

Toate cererile vor fi evaluate, în mod independent, de doi experți.

Evaluatorii vor evalua următoarele aspecte ale cererii:

 • relevanță / necesitate: măsura în care mobilitatea vă va ajuta în realizarea rezultatelor (20 de puncte)
 • pregătire / fezabilitate: măsura în care proiectul și mobilitatea au fost bine pregătite (20 puncte)
 • rezultate: ce vrei să obții ca urmare a mobilității tale (10 puncte)

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 82
Contact

i-Portunus: info@i-portunus.eu