Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ministerul Sănătății prin Granturile SEE 2014-2021: Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Beneficiari eligibili: ONG-urile stabilite în România ca persoane juridice;

Parteneri eligibili: 

 • din România: entități publice, ONG-uri, entități private (medici de familie), înființate ca persoane juridice române. Entitățile private vor trebui să îndeplinească cerințele art. 107 din Tratatul privind Functionarea Ununii Europene 8 (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu afectează comețul cu Statele membre UE5;
 • din Statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale înființate cu personalitate juridică într-unul dintre statele donatoare.
Între 50.000 și 200.000 euro 09 martie 2021, ora 17:00

Finanțator

Granturile SEE 2014-2021

Operator de program

Ministerul Sănătății 

Buget

1.000.000 euro

Scop

Scopul acestei scheme de granturi mici este de a crește accesul persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii de sănătate de tip outreach. 

Activități eligibile

În cadrul acestei scheme de granturi mici sunt încurajate activitățile și metodologiile care aduc soluții noi pentru a răspunde nevoilor grupurilor țintă.

Sunt eligibile următoarele activități:

 1. Furnizarea de servicii de sănătate mobile de tip outreach în zone izolate cu populație vulnerabilă, în special pentru persoanele neasigurate, pentru:
  • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului, „sănătatea femeilor” și planning familial;
  • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19). Prevenirea bolilor infecțioase poate fi realizată în conexiune cu vaccinarea, sesiuni de outreach care poate se derulează în zonele izolate;
  • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);

Aceste activități pot include, dacă este necesar, servicii de training, informare și campanii de constientizare (instruirea grupului țintă sau personalului, organizare de evenimente, editare de materiale pentru constientizare în cadrul grupurilor țintă).

De asemenea, proiectele pot propune și alte categorii activități de sănătate de tip outreach, cu condiția să fie justificate în funcție de nevoile grupurilor țintă și să contribuie la îndeplinirea indicatorilor programului. 

Criterii de evaluare

 1. Evaluarea calitativă
 2. Relevanța proiectului
 3. Capacitatea de implementare și experiența aplicanților și a partenerilor (dacă este aplicabil)
 4. Fezabilitatea proiectului
 5. Impactul și sustenabilitatea proiectului

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 632
Contact

Ministerul Sănătății 

Adresa: București, sector 1, Strada Cristian Popisteanu, nr 1-3 etaj 3, camera 352

Telefon: 021 307 26 63; 021 307.25.11

E-mail: contactsee@ms.ro

Website: www.ro-sanatate.ms.ro